Представници Универзитета уметности и Факултета музичке уметности на Конгресу АЕС у Хагу – представљена алијанса IN.TUNE

10. новембра 2023

Конгрес Асоцијације европских козерваторијума, музичких академија и високих школа за музику (АЕC) , на којем је представљена нова европска сарадња у области музике и уметности у оквиру алијансе IN.TUNE, одржан је 10. новембра 2023. године у Хагу, Холандија.

На Конгресу су учествовали представници Универзитета уметности у Београду – проф. др Мирјана Николић, ректорка УУ, др Ивана Перковић, ред. проф. ФМУ и др ум. Драгана Јовановић, продекан ФМУ.

Европска унија је одабрала пријаву алијансе IN.TUNE – Иновативни универзитети  Европе у музици и уметности, као једну од седам истакнутих алијанси, од укупно 39 приспелих пријава. Званична презентација програма одржана је 10. новембра 2023, током 50. годишњег Конгреса АЕC, на Краљевском конзерваторијуму у Хагу. Ова прва европска универзитетска алијанса у области музике и уметности у потпуности прати принципе и циљеве постављене у скорашњој европској Стратегији за универзитете, која наглашава значајну улогу високог образовања у обликовању одрживог, демократског и флексибилног друштва. Предвиђена делатност алијансе биће узор за трансформацију европског сектора високог музичког образовања ка инклузивној и успешној, друштвено одговорној и аутономној, иновативној будућности усредсређеној на студенте.

Кохерентни конзорцијум у средишту друштвених промена

Алијанса IN.TUNE је оформљена је са намером да постане значајна допуна Европске универзитетске инициативе, будући да је то прва алијанса посвећена области музике и уметности. Оснивање IN.TUNE одвија се усред различитих друштвених дешавања, који истовремено представљају како могућности, тако и изазове за високо музичко образовање, културни и креативни сектор. Промене у положају музичара и уметника услед убрзаног технолошког развоја, замене професионалних улога и све неизвеснији видови финансирања културног и креативног сектора, обавезују институције да модификују своје устаљене педагошке праксе. IN.TUNE окупља конзорцијум престижних институција које деле колективну визију побољшања квалитета, постигнућа, атрактивности и међународне конкурентности. Партнерске институције су: Норвешка музичка академија из Осла, Национални универзитет за музику из Букурешта, Национални конзерваторијум за музику и плес из Париза, Униартс Хелсинки – Сибелијус академија, Конзерваторијум за музику из Барселоне, Универзитет за музику и сценске уметности из Беча, Универзитет уметности у Хагу – Краљевски конзерваторијум и Универзитет уметности у Београду – Факултет музичке уметности.

Рад на дугорочној одрживости

Сарадња ће у свом фокусу имати креирање оквира, методологија и стратегија, од којих свака има специфичне активности и резултате у циљу обезбеђивања дугорочне одрживости. Рад алијансе организован је око четири кључна тематска подручја: Заједничка понуда образовања и мобилност, Истраживање и иновације, Друштвени ангажман и Управљање и сарадња. Ова подручја обухваћена су  кроз осам радних пакета, при чему је свака институција водећи партнер за једнан радни пакет уз активно учешће у свим осталим, обезбеђујући оваквом расподелом да стручност, посвећеност и радно оптерећење буду подједнако распоређени. Кључни резултати ће укључивати оквире за разноврсне видове интернационалне мобилности, механизме сарадње у истраживању и иновацијама, као и стратегије друштвеног ангажмана.

На промоцији Алијансе, Лис Колман, директорка Краљевског конзерваторијума у ​​Хагу, изјавила је:

„Пандемија COVID-a је имала огроман утицај на уметничко образовање и уметничке активности, посебно у области сценских уметности. Други велики глобални изазови, као што су геополитичка нестабилност, климатске промене и подизање свести о значају различитости, инклузије, једнакости и родне равноправности, наводе нас да, као водеће и међународно оријентисане институције, заузмемо активан став према овим друштвеним променама. Радећи заједно, не само да ћемо бити ефикаснији, већ ћемо и пружити значајан допринос јачању европског идентитета и промовисању европских вредности, за које верујемо да су кључне у суочавању и решавању великих друштвених изазова.“

Ректор Универзитета уметности у Београду др Мирјана Николић, редовни професор, је у свом излагању истакла важност тема којим ће се IN.TUNE бавити, као и задовољство због прилике да учествујемо у реализацији оперативних и стратешких циљева овако важне и специфичне алијансе: „Заједно са нашим европским партнерима, испуњени смо великим ентузијазмом и спремношћу да делимо искуства, учимо једни од других и заједнички напредујемо у оквиру IN.TUNE европске универзитетске алијансе, која окупља најзначајније универзитете из области музике и уметности. Препознајемо непроцењиву вредност ове иницијативе јер обухвата развој наставе и учења, истраживања и иновација, савршено се усклађујући са трећом мисијом универзитета и кључним областима наведеним у националној стратегији за универзитете у Србији.“

Следећи кораци

Сврха сарадње је активна улога у обликовању будућности и сектора и наших друштава, суочавањем са образовним, професионалним, друштвеним, технолошким и еколошким изазовима данашњице, кроз стварање институционалног окружења које стреми унапред, и оснаживањем студената и особља да се баве овим изазовима у свом креативном раду. У наредним месецима, осам партнерских институција ће радити на иницијалним обрисима оквира око кључних тематских области.

Свака водећа институција ће редовно информисати учеснике и заинтересоване стране путем редовних објава на веб страници intune-alliance.eu.

Контакти за питања и детаљније информације:
Tone Jordhus, Norwegian Academy of Music Oslo: Tone.Jordhus@nmh.no
Martin Prchal, Royal Conservatoire The Hague: M.Prchal@koncon.nl

IN.TUNE:

IN.TUNE је алијанса иновативних универзитета у музици и уметности основана да подстакне сарадњу и трансформацију у области музичког и уметничког образовања широм Европе. Окупљајући  осам истакнутих партнерских институција, IN.TUNE је посвећен унапређењу квалитета, постигнућа и међународне конкурентности уметничког образовања и истраживања.

Адреса веб сајта: intune-alliance.eu