Презентација Летње уметничке школе 2010
Ресавица – Деспотовац

15. децембра 2010
ред. проф. Зоран Вуковић, Декан ФЛУ, проф. др Љиљана Мркић Поповић, Ректор Универзитета уметности, Борислав Шурић Министарство културе Републике Србије, мр. Сунчица Милосављевић, стручни сарадик Универзитета уметности за међународну сарадњу

Презентација радионица Летње уметничке школе