Проф. др Петер Брук, представник конзорцијума „Knowledge and Innovation Communities“, у посети Ректорату УУ, 6. септембар 2021.

9. септембра 2021
С лева на десно: Марија Николић Радоњић, шеф кабиета ректора УУ; проф. др Петер Брук, председник конзорцијума KIC; др Мирјана Николић, в.д. ректора УУ; др Санела Николић, доцент ФМУ; мр Биљана Радовановић Бркановић, в.д. проректора уу; Сава Поповић, стручни сарадник за међународну сарадњу УУ; др Љиљана Рогач Мијатовић, ванр. проф. ФДУ

У Ректорату Универзитета уметности 6. септембра 2021. године одржан је састанак са проф. др Петером Бруком (Peter A. Bruck), представником конзорцијума Knowledge and Innovation Communities (KIC), водећим истраживачем у Аустријском студију за истраживања Forschungsgesellschaft mbH и председником Управног одбора организације World Summit Award (WSA).

Састанак са проф. Бруком организован је у оквиру његове посете Влади Републике Србије и сусрету са сарадницима тима националне платформе Србија ствара (Serbia creates). На састанку је отворено питање придруживања Универзитета уметности и његових факултета конзорцијуму KIC, који делује у оквиру Европског института за технологију и иновацију (European Institute fro Technology and Innovation – ЕIT), при чему је задатак овог института да интегрише образовање, истраживачки рад и предузетништво, са циљем проналажења адекватних решења за глобалне изазове. Учешће у конзорцијуму KIC, омогућило би Универзитету уметности партнерство у пројектима из области културе и креативних индустрија.

У име Универзитета уметности састанку су присуствовали: др Мирјана Николић, в.д. ректора; мр Биљана Радовановић Бркановић, в.д. проректора; др Љиљана Рогач Мијатовић, ванр. проф. ФДУ; др Санела Николић, доцент ФМУ; Марија Николић Радоњић, шеф кабинета ректора и Сава Поповић, стручни сарадник за међународну сарадњу.