Професору емеритусу Светозару Рапајићу додељен почасни докторат Универзитета уметности

15. марта 2024
проф. емеритус Светозар Рапајић, почасни доктор УУ

У Ректорату Универзитета уметности у Београду данас је свечано уручен почасни докторат Светозару Рапајићу, професору емеритусу Факултета драмских уметности, позоришном редитељу и театрологу, у знак признања за изванредан дугогодишњи уметнички и научни рад.

Проф. др Мирјана Николић, ректорка Универзитета уметности истакла је да је „Универзитет уметности од свог настанка до данас одржавао највише стандарде приликом доделе почасног доктората. У историји дугој скоро 70 година, звање Почасни доктор додељено је само десет пута, што сведочи о његовој ексклузивности и значају.“

Ректорка Николић је такође рекла да је професор Рапајић „изванредна уметничка и педагошка личност, која нас је све на овај или онај начин задужила својим професионалим и личним деловањем“ и додала да је „изнад свега он изузетан уметник и теоретичар, који је инспирисао, и данас инспирише, студенте, колеге и сараднике. Сусрет са његовим радом и аутентичном личночшћу оставља значајне и дубоке трагове и зато се, с пуним правом, сматра једном од најутицајнијих личности на нашем универзитету, али и у свету позоришта и драмских уметности.“

Проф. Милош Павловић, декан Факултета драмских уметности је у образложењу за доделу почасног доктората истакао да је Светозар Рапајић „био један од најзначајнијих професора на предмету Позоришна режија на ФДУ. Његов рад са студентима режије одликује огромна ерудиција, велико познавање светске позоришне литературе и светских позоришних пракси и педагошких система, велики ауторитет код студената, стечен његовом посвећеношћу сваком поједином студенту, као и подршком њиховим личним уметничким сензибилитетима, без обзира на своје сопствене естетске афинитете.“

Декан Павловић је закључио да је „стално иновативним преображајем редитељског искуства у теоријско-аналитичка разматрања професор Рапајић дао јединствени допринос уметности, поетици и теорији позоришне режије, историји музичког позоришта и наукама о уметностима на полисемичној размеђи уметности и теорије“ и да је то „допринос чији ће значај бити препознат и потврђен управо доделом почасног доктората.“

Почасни доктор Светозар Рапајић је захвалио на значајном признању и у својој надахнутој беседи говорио о својим почецима и везама са музичким позориштем, које је обележило његов професионални живот. „У истраживању и раду са младим људима чини ми се да сам, можда, допринео и томе да се некако промени или бар наговести промена односа према музичком позоришту,“ закључио је почасни доктор Светозар Рапајић.