Промоција доктора уметности ФЛУ и ФПУ, 7. јун 2019.

11. јуна 2019

РЕЧ РЕКТОРА
др ум. Милета Продановић, ред. проф.

***

 МИЛИЦА ПРЕЛИЋ
Факултет ликовних уметности
ментор: Јован Сивачки, ред. проф. у пензији ФЛУ

ЕЛИЗАБЕТА МАТОРКИЋ БИСЕНИЋ
Факултет ликовних уметности
ментор: мр Владета Живковић, ред. проф. ФЛУ

ЈОВАНКА МЛАДЕНОВИЋ
Факултет ликовних уметности
ментор: мр Драган Момиров, ред. проф. ФЛУ

МИЛИЦА РУЖИЧИЋ
Факултет ликовних уметности
ментор: др ум. Радош Антонијевић, ванр. проф. ФЛУ

ЈЕЛЕНА ШАЛИНИЋ ТЕРЗИЋ
Факултет ликовних уметности
ментор: мр Анђелка Бојовић, ред. проф. у пензији ФЛУ

ЛУКА КЛИКОВАЦ
Факултет примењених уметности
ментор: мр Бранимир Карановић, професор емеритус ФПУ

ЕЛДА СТАНКОВИЋ
Факултет примењених уметности
ментор: Зоран Блажина, ред. проф. ФПУ

ИВАНА МИЛЕВ
Факултет ликовних уметности
ментор: др ум. Оливера Парлић Карајанковић, ванр. проф. ФЛУ

МИЉАНА РАДЕНКОВИЋ
Факултет примењених уметности
ментор: Зоран Блажина, ред. проф. ФПУ

ЈЕЛЕНА ЛУКОВИЋ
Факултет ликовних уметности
ментор: мр Жарко Смиљанић, ред. проф. ФЛУ

НЕВЕНА ПОПОВИЋ
Факултет ликовних уметности
ментор: др ум. Радош Антонијевић, ванр. проф. ФЛУ

МИЛАН ПАНТЕЛИЋ
Факултет примењених уметности
ментор: Слободан Кајтез, ред. проф. ФПУ

ЈЕЛЕНА СОПИЋ
Факултет примењених уметности
ментор: мр Јасна Драговић, ред. проф. ФПУ

ИВАН ЈЕРЕМИЋ
Факултет примењених уметности
ментор: Марко Лађушић, ред. проф. ФПУ

коментор: др Дивна Вуксановић, ред. проф. ФДУ

ЈОВАНА МОМЧИЛОВИЋ
Факултет примењених уметности
ментор: Зоран Блажина, ред. проф. ФПУ

МИА НИКОЛИЋ
Факултет примењених уметности
ментор: Марко Лађушић, ред. проф. ФПУ

ЈЕЛЕНА МИХАЈЛОВИЋ ВИШЊИЋ
Факултет примењених уметности
ментор: Мирољуб Стаменковић, ред. проф. у пензији ФПУ

МИЛИЦА РАКИЋ
Факултет ликовних уметности
ментор: мр Драган Момиров, ред. проф. ФЛУ

ИРЕНА КЕЛЕЧЕВИЋ
Факултет ликовних уметности
ментор: мр Добрица Бисенић, ред. проф. ФЛУ

>МИОДРАГ МИЛУТИНОВИЋ
Факултет примењених уметности
ментор: мр Синиша Жикић, ред. проф. у пензији ФПУ

ИВАНА ЈЕЛИЋ
Факултет примењених уметности
ментор: мр Милка Вујовић Стојановић, ред. проф. ФПУ