Промоција доктора уметности и доктора наука ФМУ, ФДУ и ИС УУ – 10. јун 2019.

12. јуна 2019

РЕЧ РЕКТОРА

др ум. Милета Продановић, ред. проф.

***

СОЊА ЛОНЧАР
Факултет музичке уметности
ментор: др ум. Дејан Суботић, ванр. проф. ФМУ
коментор: др Весна Микић, ред.проф. ФМУ

ДУШАН НАЂЕВИЋ
Интердисциплинарне студије
ментор: др ум. Александра Јованић, доцент ФЛУ

ОЛИВЕРА ЈОВАНОВИЋ
Факултет музичке уметности
ментор: мр Нинослав Живковић, ред. проф. ФМУ

АЊА ЛАЗАРЕВИЋ
Факултет музичке уметности
ментор: др Тијана Поповић Млађеновић, ред. проф. ФМУ

ДРАГАНА РАИЋ
Факултет музичке уметности
ментор: др ум. Јасна Туцовић, ванр. проф. ФМУ

ДОРОТЕА ВЕЈНОВИЋ
Факултет музичке уметности
ментор: мр Зоран Ерић, ред. проф. ФМУ

МАРКО МИЛЕНКОВИЋ
Факултет музичке уметности
ментор: др Јелена Михајловић Марковић, доцент ФМУ
коментор: др Катарина Томашевић, научни саветник
Музиколошког института САНУ

БИЉАНА ТАНУРОВСКА КЈУЛАВКОВСКИ
Факултет драмских уметности
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, ред. проф. ФДУ

ДЕАНА ПЕТРОВИЋ
Интердисциплинарне студије
ментор: др ум. Александра Јованић, доцент ФЛУ
коментор: др ум. Дејан Грба, ванр. проф. ФЛУ

ЈАДРАНКА ТЕРЗИЋ
Интердисциплинарне студије
ментор: др ум. Александра Јованић, доцент ФЛУ

АЛЕКСАНДРИЈА АЈДУКОВИЋ
Факултет драмских уметности
ментор: др Александар Јанковић, ванр. проф. ФДУ

МИЛЕНА ПУТНИК
Интердисциплинарне студије
ментор: др ум. Милета Продановић, ред. проф. ФЛУ

ДУШАН ИВАНОВИЋ
Факултет драмских уметности
ментор: др ум. Зоран Максимовић, ред. проф. ФДУ
коментор: Милорад Глушица, ред. проф. у пензији ФДУ

МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ
Факултет драмских уметности
ментор: др Невена Даковић, ред. проф. ФДУ

МИРОСЛАВ ВИЋЕНТИЈЕВИЋ
Факултет драмских уметности
ментор: др Дивна Вуксановић, ред. проф. ФДУ