Промоција монографије и презентација докторског уметничког пројекта „Линкејев поглед Душана Матића“, Ректорат УУ, 18. септембар 2019.

12. септембра 2019

Промоција монографије Линкејев поглед Душана Матића – пиктопоетске синкопе др Слободана Лазаревића одржана је 18. септембра 2019. у Свечаној сали Ректората Универзитета уметности у Београду.

Монографију су предсетавили професори др Милена Драгићевић Шешић, др Никола Страјнић и др Часлав Николић.

Разговор о књизи био је праћен презентацијом докторског уметничког пројекта Немање Лазаревића Линкејев поглед Душана Матића – дигитална мултимедијална књига, који је реализован под менторством мр Оливере Батајић Сретеновић, доцента ФПУ, а приказан је и анимирани филм “Ивицом сна”, који је саздан од цртежа Душана Матића и дигиталних графика инспирисаних детаљима са песникових цртежа.