РЕГИОНАЛНИ САСТАНАК ИНСТИТУЦИЈА УМЕТНОСТИ

12. децембра 2013
Регионални састанак институција уметности ЕЛИА

12. децембар 2013. године
Ректорска сала Ректората Универзитета уметности

 

Први Регионални састанак под окриљем Европске Лиге Институција Уметности – ЕЛИА одржан је 12. децембра 2013. у Ректорату Универзитета уметности у Београду, на иницијативу Ректора Универзитета уметности проф. др Љиљане Мркић Поповић.

Састанку су присуствовали оснивачи и руководиоци ЕЛИА, Извршни директор Карла Делфос (Carla Delfos) и Потпредседник Тера Јонкер (Thera Jonker), као и декани и продекани факултета Универзитета уметности у Београду – проф. др Дубравка Јовичић, декан ФМУ, ред. проф. Милутин Драгојловић, декан ФЛУ, проф. др Милета Продановић, продекан ФЛУ, ред. проф. Зоран Булајић, декан ФПУ и ред. проф. Зоран Поповић, декан ФДУ.
У раду састанка активно су учествовали и представници из Региона – проф. др Сузана Костић, декан Факултета уметности у Нишу, проф. др Иван Коларић, декан Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, ред. проф. Зоран Крајишник, декан Академије уметности у Новом Саду, ванр. проф. Дубравка Лазић, продекан Академије уметности у Новом Саду и проф. др Лука Кецман, декан Академије умјетности у Бањалуци, чије су високошколске институције постале чланови ове угледне европске мреже, на предлог Ректора Универзитета уметности.
Свој допринос Регионалном састанку дали су и представници потенцијалних чланова ЕЛИА-е – ред. проф. Лазар Секуловски, декан Факултета драмских уметности у Скопљу и ред. проф. Андријана Виденовић, продекан Факултета уметности у Звечану. На састанак је позвана и представница Факултета драмских умјетности у Цетињу, декан ред. проф. Радмила Војводић, која није била присутна из оправданих разлога.

Након поздравне речи Ректора Универзитета уметности проф. др Љиљане Мркић Поповић и Посебног саветника министра просвете, науке и технолошког развоја Зорана Јовановића, састанак се одвијао у две сесије. У првој сесији су руководиоци ЕЛИА-е, Карла Делфос и Тера Јонкер, презентовали активности ове престижне мреже високошколских уметничких институција, док су у другом делу састанка, декани и продекани факултета уметности у Србији и Региону представили своје институције и дискутовали о најактуелнијим проблемима у високошколском уметничком образовању у Региону.

Европска Лига Институција Уметности – ЕЛИА данас броји преко 300 чланова из 47 земаља. Основни циљ мреже је подстицање мобилности студената, наставника и сарадника, кроз организацију уметничких и истраживачких пројеката, фестивала, изложби, конференција, симпозијума, издавање публикација и др.

Чланство у ЕЛИА-и пружа могућност сарадње студената, професора и уметника широм Европе и питање је престижа бити део ове елитне уметничке породице, којој Универзитет уметности у Београду припада од 2000. године. На Бијеналној конференцији у Бечу 2012. године Ректор Универзитета уметности проф. др Љиљана Мркић Поповић је поново изабрана за члана Репрезентативног одбора ЕЛИА, који чине 22 члана – представници институција уметности из Холандије, Ирске, Велике Британије, Норвешке, Шведске, Румуније, Чешке Републике, Финске, Данске, Исланда, Италије, Француске, Аустрије, Швајцарске и Португалије.

Агенда и списак учесника