Регионални састанак институција уметности ЕЛИА

РЕГИОНАЛНИ САСТАНАК ИНСТИТУЦИЈА УМЕТНОСТИ

12. децембар 2013
Регионални састанак институција уметности ЕЛИА

12. децембар 2013. године
Ректорска сала Ректората Универзитета уметности

 

Први Регионални састанак под окриљем Европске Лиге Институција Уметности – ЕЛИА одржан је 12. децембра 2013. у Ректорату Универзитета уметности у Београду, на иницијативу Ректора Универзитета уметности проф. др Љиљане Мркић Поповић.

Састанку су присуствовали оснивачи и руководиоци ЕЛИА, Извршни директор Карла Делфос (Carla Delfos) и Потпредседник Тера Јонкер (Thera Jonker), као и декани и продекани факултета Универзитета уметности у Београду – проф. др Дубравка Јовичић, декан ФМУ, ред. проф. Милутин Драгојловић, декан ФЛУ, проф. др Милета Продановић, продекан ФЛУ, ред. проф. Зоран Булајић, декан ФПУ и ред. проф. Зоран Поповић, декан ФДУ.
У раду састанка активно су учествовали и представници из Региона – проф. др Сузана Костић, декан Факултета уметности у Нишу, проф. др Иван Коларић, декан Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, ред. проф. Зоран Крајишник, декан Академије уметности у Новом Саду, ванр. проф. Дубравка Лазић, продекан Академије уметности у Новом Саду и проф. др Лука Кецман, декан Академије умјетности у Бањалуци, чије су високошколске институције постале чланови ове угледне европске мреже, на предлог Ректора Универзитета уметности.
Свој допринос Регионалном састанку дали су и представници потенцијалних чланова ЕЛИА-е – ред. проф. Лазар Секуловски, декан Факултета драмских уметности у Скопљу и ред. проф. Андријана Виденовић, продекан Факултета уметности у Звечану. На састанак је позвана и представница Факултета драмских умјетности у Цетињу, декан ред. проф. Радмила Војводић, која није била присутна из оправданих разлога.

Након поздравне речи Ректора Универзитета уметности проф. др Љиљане Мркић Поповић и Посебног саветника министра просвете, науке и технолошког развоја Зорана Јовановића, састанак се одвијао у две сесије. У првој сесији су руководиоци ЕЛИА-е, Карла Делфос и Тера Јонкер, презентовали активности ове престижне мреже високошколских уметничких институција, док су у другом делу састанка, декани и продекани факултета уметности у Србији и Региону представили своје институције и дискутовали о најактуелнијим проблемима у високошколском уметничком образовању у Региону.

Европска Лига Институција Уметности – ЕЛИА данас броји преко 300 чланова из 47 земаља. Основни циљ мреже је подстицање мобилности студената, наставника и сарадника, кроз организацију уметничких и истраживачких пројеката, фестивала, изложби, конференција, симпозијума, издавање публикација и др.

Чланство у ЕЛИА-и пружа могућност сарадње студената, професора и уметника широм Европе и питање је престижа бити део ове елитне уметничке породице, којој Универзитет уметности у Београду припада од 2000. године. На Бијеналној конференцији у Бечу 2012. године Ректор Универзитета уметности проф. др Љиљана Мркић Поповић је поново изабрана за члана Репрезентативног одбора ЕЛИА, који чине 22 члана – представници институција уметности из Холандије, Ирске, Велике Британије, Норвешке, Шведске, Румуније, Чешке Републике, Финске, Данске, Исланда, Италије, Француске, Аустрије, Швајцарске и Португалије.

Агенда и списак учесника