Ректор Универзитета уметности присуствовала отварању новог кампуса Универзитета уметности у Цириху

25. октобра 2014
Кампус Универзитета уметности у Цириху

Ректор Универзитета уметности
проф. др Љиљана Мркић Поповић
присуствовала је отварању новог кампуса
Универзитета уметности у Цириху
Zurich University of the Arts ZHdK
25. oктобар 2014.

Ректор Универзитета уметности проф. др Љиљана Мркић Поповић присуствовала је 25. октобра 2014. свечаном отварању новог кампуса Универзитета уметности у Цириху (Zurich University of the Arts ZHdK), на позив председника циришког универзитета Томаса Мејера (Thomas Meier). Кампус је представљен у оквиру фестивала Creative City, који је укључио бројне концерте, филмске пројекције, изложбе и перформансе. Током боравка у Цириху, Ректор УУ разговарала је са председником Томасом Мејером о различитим облицима сарадње између два сродна универзитета.