СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДИЈЕ У НАЦИОНАЛНОЈ ШКОЛИ ЗА ЛЕПЕ УМЕТНОСТИ У ПАРИЗУ (ENSBA)

9. јануара 2024

Ова стипендија додељује се у оквиру споразума о сарадњи између ENSBA, Универзитета уметности у Београду и Француског института у Србији.

Покрива трошкове уписа, социјалног осигурања, трошкове живота у Паризу од 1. октобра 2024.до 31. јануара 2025. и омогућава додатне погодности за студије из области уметности (куповина уметничког прибора).

1) Избор кандидата
За ову стипендију могу да конкуришу студенти:
1. који имају држављанство Републике Србије;
2. који говоре француски;
3. са Факултета ликовних уметности Универзитета уметности у Београду који су на 3. или 4. години основних студија или на мастеру

2) Потребна документација
1.
curriculum vitae на француском;
2. мотивационо писмо на француском;

3. списак положених испита са оценама;
4. сваки документ за који студент сматра да би био користан за употпуњење досијеа (друге стечене дипломе, препоруке професора итд.);
5. портфолио.

Напомена : За документе под редним бројевима 3 и 4, преводи на француски језик нису обавезни.

3) Знање француског језика
Иако је добро владање француским језиком пожељно, кандидати који имају основни или средњи ниво знања, могу такође да конкуришу, захваљујући чињеници да су часови француског језика предвиђени у оквиру студијског боравка у школи ENSBA.

4) Слање кандидатура и информације
Контакт:
Весна Адамовић, сарадник за мобилност
Француски институт у Србији
Змај Јовина 11-11 000 Београд
Тел : (011) 302 36 39 – маил : vesna.adamovic@institutfrancais.rs
Конкурсну документацију  треба доставити или послати поштом до 29. марта 2024. 
Кандидатуре доспеле после овог датума неће бити узете у обзир.

5) Процедура
Сви непотпуни или неодговарајући досијеи биће елиминисани. Прва селекција кандидата обавиће се на основу критеријума наведених у даљем тексту у тачкама 1 и 2.

Кандидати који буду одабрани у првом кругу биће позвани на разговор са комисијом током априла 2024. Досије одабраног кандидата шаље се у школу ENSBA која даје коначну потврду о упису.

Комисија је једина која доноси одлуку о додели стипендија. Одлуке комисије биће објављене на сајту Француског института током маја 2024.

ТЕКСТ КОНКУРСА