Правилник о раду Студентског парламента

На основу члана 56. Закона о високом образовању Студентски парламент Универзитета уметности у Београду, на седници одржаној 14. маја 2012. године донео је:

Правилник о раду Студентског парламента Универзитета уметности у Београду