Конкурс за размену студената са École nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA)

30. септембра 2016

École nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA) расписује конкурс за размену студената у Пролећном семестру 2016/17.
Право учешћа на конкурсу имају студенти основних студија који су уписани у најмање 2. годину студија, као и студенти мастер студија.

Студенти пријаве предају продекану за међународну сарадњу свог факултета. Продекан ће извршити селекцију и најбољу (само једну) пријаву проследити Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета уметности.

Рок за пријављивање је 21. октобар 2016.

Пријава студента садржи документа на енглеском језику, искључиво у PDF формату:
Пријавни формулар ENSBA
• Мотивационо писмо
• Портфолио
• CV са фотографијом и прецизно наведеним контакт подацима студента

При одабиру студента узима се у обзир: академско постигнуће (просек оцена), значај мобилности за укупан исход учења, као и познавање страног језика.

Списак студијских програма и предавача
Пријавни формулар ENSBA