Чланови Студентског парламента

2020-2022. година

  1. Милица Весић, ФЛУ, председник Студентског парламента
  2. Нађа Марјановић, ФДУ, потпредседник Студентског парламента
  3. Марија Милић, ФПУ, члан Одбора за обезбеђење и контролу квалитета
  4. Миљана Милојковић, ФДУ, члан Одбора за статутарна питања
  5. Никита Живановић,  ФЛУ
  6. Павле Глинтић, ФПУ
  7. Корана Чича-Поткоњак, ФМУ
  8. Василије Богић, ФМУ

* Представник Интердисциплинарних студија није био присутан на конститутивној седници, па ће његов мандат бити накнадно верификован.