Интердисциплинарне студије

БИТЕФ и културна дипломатија: позориште и геополитика, 1-2. октобар 2016.

28. септембра 2016
Конференције и скупови

КУЛТУРА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ДОБА КРИЗЕ

28. марта 2014
Конференције и скупови

ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ИНОВАЦИЈА: УЛОГА ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА

10. марта 2014