ред. проф. Чедомир Васић ФЛУ, ред. проф. Гордана Комад Арсенијевић ФПУ, ред. проф. Јелица Ђокић ФДУ, проф. др Мирјана Веселиновић Хофман ФМУ и Драган Брајовић СОКОЈ
Прославе

ДАНИ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ 2010

17. децембар 2010
ред. проф. Зоран Вуковић, Декан ФЛУ, проф. др Љиљана Мркић Поповић, Ректор Универзитета уметности, Борислав Шурић
Министарство културе Републике Србије, мр. Сунчица Милосављевић, стручни сарадик Универзитета уметности за међународну сарадњу
Летња уметничка школа

Презентација Летње уметничке школе 2010
Ресавица – Деспотовац

15. децембар 2010
Korice_kataloga010-1fr
Летња уметничка школа

Летња уметничка школа 2010
Ресавица – Деспотовац

18. јул 2010