ПАРТИЦИПАТИВНЕ ПРАКСЕ ИЗВОЂАЧКИХ УМЕТНОСТИ У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ (6-8 април 2022.)

DPA Conference programme

CONFERENCE SESSIONS / Time Schedule
*All sessions are scheduled in Belgrade/Budapest timezone

YouTube live link is for following the conference. Access is free!

Wednesday- 6th April – Morning Session 9:00 AM– 1:00 PM

YouTube (live)
https://www.youtube.com/channel/UC2ylPLkAKzR8Vgcf-nzlxLQ 

Zoom (Panel discussion – open access) 12:00 – 1:00 PM
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99867795294?pwd=QjBaQ1FBenJHVHcwb25jR2JjbkhHZz09
Meeting ID: 998 6779 5294
Passcode: 842134

Wednesday 6th April – Live performance 1:00 – 1:30 PM

YouTube (live)
https://www.youtube.com/channel/UC2ylPLkAKzR8Vgcf-nzlxLQ

Wednesday 6th April – Afternoon Session2:00 – 6:00 PM

YouTube (live)
https://www.youtube.com/channel/UC2ylPLkAKzR8Vgcf-nzlxLQ

Zoom (Panel discussion & Key note – open access) 4:00 – 6:00 PM
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93752796293?pwd=TnppTTJuYVh6OW80R1Bob2Y4enJQdz09
Meeting ID: 937 5279 6293
Passcode: 173359

Thursday 7th April – Morning Session, 10:00 AM– 1:00 PM

YouTube (live)
https://www.youtube.com/channel/UC2ylPLkAKzR8Vgcf-nzlxLQ

Zoom (Panel discussion – open access) 12:40 – 1:00 PM
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95692893024?pwd=a0ozZmovUS9veUJwam1qZWF5T1ZFZz09
Meeting ID: 956 9289 3024
Passcode: 750569

Thursday 7th April – Live performance 1:00 – 1:20 PM

YouTube (live)
https://www.youtube.com/channel/UC2ylPLkAKzR8Vgcf-nzlxLQ

Thursday 7th April – Afternoon Session  2:00 – 5:20 PM

YouTube (live)
https://www.youtube.com/channel/UC2ylPLkAKzR8Vgcf-nzlxLQ

Zoom (Panel discussion – open access) 5:20 – 6:20 PM
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92245242121?pwd=dFJUQU1xcVBYYlhsaEtDaXh1ZzF2QT09
Meeting ID: 922 4524 2121
Passcode: 539394

Friday 8th  April – Morning session 10:00 AM – 2:00 PM  

YouTube (live)
https://www.youtube.com/channel/UC2ylPLkAKzR8Vgcf-nzlxLQ

Zoom (Roundtable discussion – open access) – 12:00 – 2:00 PM
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92041862568?pwd=bEt5RU44eWlEa1pMaUVJYUFZV0xTZz09
Meeting ID: 920 4186 2568
Passcode: 013391


Hybrid International Conference (live and online) hosted by the University of Arts, Belgrade, in collaboration with Centre for Interdisciplinary Performative Arts (CIPA), Birmingham City University, U.K.

Conference Curators: Prof. Ivan Pravdic and Prof. Aleksandar Dundjerovic

The challenges of recent years have brought about significant changes to performing arts practice, education, and research. The particularly creative industry was affected by the C19 pandemic, with theatre and other public venues internationally being closed for most of 2020-21. The shifts in collective consciousness regarding the environmental, ethical, and cultural change, inclusivity ecolonization, diversity, and technological innovation have grown new ways of thinking, making performance and shifting to online production.

The conference aims to examine the developments and investigate digital performing arts in the present moment working collectively and collaboratively. Scholars and practitioners across the board of interdisciplinary performing arts are invited to contribute with their submissions that will challenge and provoke the debate in connection to one or more suggested topics/themes:

 

Further information can be obtained on FB page and YouTube during the conference.


Међународна научна конференција
ПАРТИЦИПАТИВНЕ ПРАКСЕ ИЗВОЂАЧКИХ УМЕТНОСТИ У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ

Универзитет уметности у Београду и Универзитет града Бирмингема, Велика Британија

6-8 април 2022.

 

Хибридна међународна конференција (уживо и онлајн) коју организује Универзитет уметности у Београду, у сарадњи са Центром за интердисциплинарне извођачке уметности Универзитета града Бирмингема, Велике Британија.

Куратори конференције: проф. др ум. Иван Правдић и проф. др Александар Дунђеровић

Изазови са којима се суочавамо у последњих неколико година донели су значајне промене у пракси извођачких уметности, образовању и уметничким истраживањима. Пандемија изазвана Кoрона вирусом, снажно је утицала на креативне индустрије, а позоришта и други јавни простори на глобалном нивоу били су затворени током већег дела 2020. и 2021. године. Промене у колективној свести у вези са еколошким, етичким и културним променама, деколонизацијом, инклузијом, разноврсношћу и технолошким иновацијама, развиле су нове начине размишљања у погледу продукције позоришних представа и прелазак на онлајн технологију.

Конференција има за циљ да испита развој и истражи дигиталне уметности и дигиталне извођачке праксе у актуелном тренутку. У том смислу, научници и практичари из свих домена интердисциплинарних извођачких уметности су позвани да допринесу својим радовима који ће бити изазов и провокација за дебату у вези са једном или више предложених тема:

 

Додатне информације у току конференције биће доступне и на Фејсбук страници Интердисциплинарних студија и YouTube каналу Универзитета уметности.

 

Edited collection of themed essays: Digital Performing Arts – Participatory Practices in a Digital Age