Јавна набавка опреме: ЕРАЗМУС+ DEMUSIS број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP по партијама 1-5 – бр.2/2019 (Поновљени поступак)

25. октобра 2019

Јавна набавка добра – опрема за потребе свих академских партнера из Србије: Универзитет уметности у Београду, Универзитет у Новом Саду и Универзитет у Крагујевцу у оквиру Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP; по партијама 7,11,12,18,19.

1. Јавни позив за подношење понуда – DEMUSIS по партијама 1-5, jавна набавка бр.2/2019 (поновљени поступак)
2. Конкурсна документација за јавну набавку – DEMUSIS по партијама 1-5, jавна набавка бр.2/2019 (поновљени поступак)
3. Додатно појашњење 1
4. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке велике вредности бр. 02/2019-поновљени поступак
6. Одлука о обустави поступка јавне набавке  – Програмски пакети за лабораторију – партија 11
5. Одлука о обустави поступка јавне набавке – Видео опрема – партија 18