Конкурс – Летња уметничка школа 2022

15. марта 2022

н А Р Т у р

 

ЛЕТЊА УМЕТНИЧКА ШКОЛА
БАЊА ЛУКА
09-16. ЈУЛ 2022.

 

Јавни позив је отворен

Универзитет уметности у Београду позива студенте да се пријаве на конкурс за учешће у радионицама Летње уметничке школе, која ће се од 9. до 16. јула 2022. године, одржати у Бањој Луци, Босна и Херцеговина.

Тема

Летња уметничка школа је интензивни едукативни програм који настоји да истражи уметнички провокативне културно-историјске и природне амбијенте и да их, користећи се савременим уметничким језиком и алатима, реанимира и учини видљивијим. Бања Лука је град који се издваја својим културно-историјским наслеђем и аутентичним природним  окружењем.Управо из овог разлога смо се определили да тема овогодишње летње уметничке школе Универзитета уметности буде «нАРТур» чиме би се направио спој између природе као инспирације и подстицаја уметничком стваралаштву, у овом случају стваралаштва младих – студената уметничких факултета.

Радионице

РАДИОНИЦА КОМПОЗИЦИЈЕ
Предео сликан звуком – soundscape уметност као успостављање и чување звучног идентитета

РАДИОНИЦА МУРАЛА
Ток линије

ДРАМСКА РАДИОНИЦА
Импро театар

РАДИОНИЦА КОМПЛЕТНЕ ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Graphic Design Boot Camp

Пријављивање

Документа:
–попуњен пријавни формулар, који садржи мотивационо писмо и биографију студента
–додатни материјал: за радионице мурала и графичког дизајна портфолио (5 до 7 одабраних радова у PDF формату); за радионицу композиције 1 аудио снимак; за драмску радионицу уметничку биографију у слободној форми

Пријаву послати на мејл адресу lus@arts.bg.ac.rs

Рок за пријављивање:
22. мај 2022. године

Трошкови

Партиципација студента за учешће на Летњој уметничкој школи износи 8.000 динара. Остале трошкове – активности радионица, смештај и исхрану учесника (пун пансион за седам дана) – обезбеђује реализатор Летње уметничке школе.

Контакт и информације

За додатне информације можете нам се обратити мејлом lus@arts.bg.ac.rs.

ПРОГРАМ ЛУШ 2022
ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР