Одржана промоција доктора уметности и доктора наука, 9. и 10. јун 2022.

15. јуна 2022

У Ректорату Универзитета уметности, 9. и 10. јуна 2022. године, одржане су промоције доктора уметности и доктора наука сва четири факултета и интердсициплинарних студија Универзитета уметности у Београду.

Дипломе је уручила ректорка Универзитета уметности, проф. др Мирјана Николић, а докторе су представили проректори, проф. мр Биљана Радовановић Бркановић и проф. др ум. Бранко Раковић.

О значају и доприносу докторских уметничких пројеката и докторских дисертација говорили су ментори и чланови комисије за оцену и одбрану докторскиох радова.

Промоције су одржане према следећем распореду и програму:

1.Факултет музичке уметности, 9. јун 2022. у 11 часова

Дина Војводић Николић
доктор наука – науке о уметностима
ментор: др Соња Маринковић, ред. проф. ФМУ

Милан Милојковић
доктор наука – науке о уметностима
ментор: др Весна Микић, ред. проф. ФМУ †

Ивана Петковић Лозо
доктор наука – науке о уметностима
ментор: др Тијана Поповић Млађеновић, ред. проф. ФМУ

Душица Блаженовић
доктор уметности – музичке уметности
ментор: др ум.  Марија Шпенглер Марковић, ванр. проф. ФМУ

Иван Јарић
доктор уметности – музичке уметности
ментор: др ум. Срђан Сретеновић, ванр. проф. ФМУ

Наталија Јовић
доктор наука – науке о уметности
ментор: др Милена Петровић, ред. проф. ФМУ

Јелена Бајић Бојанић
доктор уметности – музичке уметности
ментор: мр Нинослав Живковић, ред. проф. ФМУ
коментор: др Марија Масникоса, ванр. проф. ФМУ

Сања Четровић
доктор уметности – музичке уметности
ментор: мр Нинослав Живковић, ред. проф. ФМУ

Игор Дражевић
доктор уметности – музичке уметности
ментор: мр Александар Шандоров, ред. проф. ФМУ
коментор: др Ана Стефановић, ред. проф. ФМУ

Јована Стошић
доктор уметности – музичке уметности
ментор: др ум. Марија Шпенглер Марковић, ванр. проф. ФМУ
коментор: др Соња Маринковић, ред. проф. ФМУ

Марија Глуваков Меденица
доктор уметности – музичке уметности
ментор: мр Тијана Хумо Рајевац, ред. проф. ФМУ

Мина Ристић Јонић
доктор уметности – музичке уметности
ментор: др ум. Јасна Туцовић, ред. проф. ФМУ

Дина Хаџиомеровић
доктор уметности – музичке уметности
ментор: др ум. Маја Рајковић, ред. проф. ФМУ
коментор: мр Милош Заткалик, ред. проф. ФМУ

Марко Алексић
доктор наука – науке о уметностима
ментор: др Ана Стефановић, ред. проф. ФМУ

Тијана Милошевић
доктор уметности – музичке уметности
ментор: др ум. Игор Лазић, ванр. проф. ФМУ
коментор: др ум. Драгана С. Јовановић, ред. проф. ФМУ

Здравко Ранисављевић
доктор наука – науке о уметностима
ментор: др Мирјана Закић, ред. проф. ФМУ
коментор: др Селена Ракочевић, ванр. проф. ФМУ†

 

2.Факултет драмских уметности и Интердисциплинарне студије, 10. јун 2022. у 10 часова

Вања Перовић
доктор уметности – вишемедијске уметности
ментор: мр Радомир Кнежевић, ред. проф. ФЛУ

Тијана Траиловић
доктор уметности – вишемедијске уметности
ментор: др ум. Светлана Савић, ред. проф. ФМУ

Иван Илић
доктор уметности – вишемедијске уметности
ментор: Светозар Рапајић, проф. емеритус ФДУ

Милан Ђурић
доктор уметности – дигитални медији
ментор: Ивана Вујић Коминац, ред. проф. ФДУ

Јелена Јовановић Николић      
доктор наука – уметност и медији
ментор: др Соња Маринковић, ред. проф. ФМУ

Александар Ристић
доктор наука – уметност и медији
ментор: др Александра Миловановић, ванр. проф. ФДУ

Немања Савковић
доктор наука – теорија драмских уметности, медија и културе
ментор: др Ксенија Радуловић, ванр. проф. ФДУ

Бранка Бешевић Гајић  
доктор уметности – дигитални медији
ментор: др ум. Иван Правдић, ред. проф. АУ УНС

Снежана Тришић
доктор уметности – драмске и аудиовизуелне уметности
ментор: Светозар Рапајић, проф. емеритус ФДУ

Никола Милчев 
доктор уметности – дигитални медији
ментор: др ум. Александра Арванитидис, доцент Факултета уметности
у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Јагода Стаменковић
доктор наука – теорија драмских уметности, медија и културе
ментор: др Невена Даковић, ред. проф. ФДУ

Предраг Јакшић
доктор наука – теорија драмских уметности, медија и културе
ментор: др Ксенија Радуловић, ванр. проф. ФДУ

Ненад Дукић    
доктор наука – теорија драмских уметности, медија и културе
ментор: др Невена Даковић, ред. проф. ФДУ

Соња Јанков
доктор наука – уметност и медији
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, ред. проф. ФДУ
коментор: др Никола Дедић, ванр. проф. ФМУ

Тијана Лукић
доктор наука – уметност и медији
ментор: др Соња Маринковић, ред. проф. ФМУ

Милош Ђорђевић
доктор наука – уметност и медији
ментор: др Никола Шуица, ред. проф. ФЛУ

Иван Јевтовић
доктор уметности – драмске и аудиовизуелне уметности
ментор: Биљана Алексић, ред. проф. ФДУ

Бојан Вулетић
доктор уметности – драмске и аудиовизуелне уметности
ментор: Горан Марковић, проф. емеритус ФДУ

 

3.Факултет ликовних уметности и Факултет примењених уметности, 10. јун 2022. у 12.30 часова

Јасмина Калић Кумануди
доктор уметности – ликовне уметности
ментор: мр Анђелка Бојовић, проф. емеритус ФЛУ

Горан Јовић
доктор уметности – ликовне уметности
ментор: мр Милутин Драгојловић, ред. проф. ФЛУ†

Здравко Јоксимовић
доктор уметности – ликовне уметности
ментор: мр Душан Петровић, ред. проф. ФЛУ

Сузана Вучковић
доктор уметности – ликовне уметности
ментор: мр Биљана Вуковић, ред. проф. ФЛУ у пензији

Светлана Волиц
доктор уметности – ликовне уметности
ментор: др ум. Милета Продановић, ред. проф. ФЛУ у пензији

Андријана Даниловић
доктор уметности –примењене уметности и дизајн
ментор: мр Даниела Фулгоси, ред. проф. ФПУ

Марија Анђелковић
доктор уметности – ликовне уметности
ментор: др ум. Драган Момиров, ред. проф. ФЛУ

Владимир Станковић
доктор уметности –примењене уметности и дизајн
ментор: др ум. Селма Ђулизаревић Карановић, ред. проф. ФПУ

Јована Ђорђевић
доктор уметности –ликовне уметности
ментор: мр Жарко Смиљанић, ред. проф. ФЛУ у пензији

Јасна Јелић Обрадовић
доктор уметности –примењене уметности и дизајн
ментор: мр Растко Ћирић, ред. проф. ФПУ

Здравко Делибашић
доктор уметности –примењене уметности и дизајн
ментор: мр Растко Ћирић, ред. проф. ФПУ

Мина Ракиџић
доктор уметности – ликовне уметности
ментор: др ум. Влаимир Вељашевић, ред. проф. ФЛУ

Миодраг Станишић
доктор уметности –примењене уметности и дизајн
ментор: мр Милка Вујовић, ред. проф. ФПУ

Драгана Купрешанин
доктор уметности –примењене уметности и дизајн
ментор: мр Растко Ћирић, ред. проф. ФПУ

Никола Крстић
доктор уметности –примењене уметности и дизајн
ментор: др. ум. Јулијана Протић, ванр проф. ФПУ

Нинослава Вићентић
доктор уметности –примењене уметности и дизајн
ментор: мр Јасна Драговић, проф. eмеритус ФПУ

Душица Грујић
доктор уметности –ликовне уметности
ментор: др ум. Владимир Вељашевић, ред. проф. ФЛУ

Милена Апостоловић
доктор уметности – ликовне уметности
ментор: др ум. Светлана Волиц, доцент ФЛУ

Златко Цветковић
доктор уметности –примењене уметности и дизајн
ментор: др ум. Оливера Нинчић, ред. проф. ФПУ у пензији

Марко Луковић
доктор уметности –примењене уметности и дизајн
ментор: мр Душан Нешић, ред. проф. ФПУ