ОТВОРЕНИ ПОЗИВ ЗА ЧЛАНОВЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА У ОКВИРУ IN.TUNE АЛИЈАНСЕ

11. јуна 2024

Алијанса европских универзитета IN.TUNE позива наставнике да се пријаве за чланове Радне групе за област истраживања, за период од срединe септембра 2024. до краја 2027. године.

Укупно осам особа ће бити одабрано за ову радну групу, по једна из сваке партнерске институције.

Радна група ће се бавити:
– компаративном анализом истраживачких пракси
– одређивањем истраживачких области за даљу сарадњу и заједничка истраживања
– оснивањем експертског центра
– одабиром садржаја конференције
– давањем доприноса у обликовању извештаја о истраживању IN.TUNE алијансе

Радна група ће радити заједно са члановима Комитета Радног пакета 4.

Позив је отворен са све наставнике који се баве научним или уметничким истраживањем, као и истраживаче упознате са широким спектром истраживачких активности у својој институцији, истраживачке администраторе или специјалисте.

Рок за пријаву: 31. јул 2024.

Додатне информације:

Институционални менаџер алијансе IN.TUNE,
редовни професор Ивана Перковић
ivanabperkovic@gmail.com

Члан Комитета Радног пакета 4 алијансе IN.TUNE,
редовни професор Дејан Суботић
dekisubo@gmail.com

Радни пакет 4: BRIEFING PAPER IN.TUNE WP 4.pdf

Алијанса IN.TUNE
https://intune-alliance.eu/research-&-innovation.html
https://intune-alliance.eu/tune-in.html