Презентација Летње уметничке школе 2012
Нови Бечеј

5. новембра 2012

„Дуни ветре са банатске стране“ – Нови Бечеј
Галерија Факултета ликовних уметности, 5 – 14. новембар 2012.

LETNJA-SKOLA-PLAKAT

Каталог летње уметничке школе Универзитета уметности 2012.