Проректори

мр Биљана Радовановић Бркановић

Редовни професор Факултета музичке уметности

БИОГРАФИЈА

Контакт:
Телефон: +381 11 2626 661
Е-пошта: biljana.radovanovic@arts.bg.ac.rs

мр Биљана Радовановић Бркановић, проректор Универзитета уметности

мр Растко Ћирић

Редовни професор Факултета примењених уметности

БИОГРАФИЈА

Контакт:
Телефон: +381 11 2626 661
Е-пошта: rastko.ciric@arts.bg.ac.rs

мр Растко Ћирић, проректор Универзитета уметности

др Мирјана Николић

Редовни професор Факултета драмских уметности

БИОГРАФИЈА

Контакт:
Телефон: +381 11 2626 661
Е-пошта: mirjana.nikolic@arts.bg.ac.rs

др Мирјана Николић, проректор Универзитета уметности