Факултет примењених уметности

Адреса: Краља Петра 4, 11 000 Београд
Телефон: +381 11 218 2047
Е-пошта: fpu@beotel.net
Интернет адреса: www.fpu.bg.ac.rs

Факултет примењених уметности у Београду основан је пре седам деценија. Почетком 20. века, давне 1905. године, основана је Уметничко-занатлијска школа, која 1938. прераста у Школу за примењену уметност. Академија за примењене уметности, као прва високообразовна установа код нас за ово уметничко поље, почела је са радом 1948. године.

Академија за примењене уметности 1973. године мења свој назив у Факултет примењених уметности (ФПУ). Наставни програм постаје сложенији увођењем и теоријских предмета. Нова организација подразумева наставу по атељеима.

Данас се на Факултету изучава широк спектар дисциплина, класификованих у областима примењених уметности и дизајна, које су употпуњене теоријским знањима. У протеклој школској години на Факултету примењених уметности је на свим нивоима студија било око 800 студената и 180 запослених наставника и сарадника.

О Д С Е Ц И

Графички дизајн
Дизајн ентеријера и намештаја
Индустријски дизајн
Примењена графика
Примењено сликарство
Конзервација и рестаурација
Примењено вајарство

Керамика
Сценографија
Костим
Дизајн тeкстила