Факултет примењених уметности

fpu

Декан:
Зоран Блажина

Продекани:
Златко Цветковић
Нинослава Вићентић
Тијана Секулић

Адреса:
Краља Петра 4,
11000 Београд
Телефон:
(011) 21 82 047
E-пошта: fpu@eunet.rs, fpu@beotel.net

Локације осталих објеката Факултета:
Карађорђева 15
Косанчићев венац 29
Слободанке Данке Савић 21

www.fpu.bg.ac.rs