Ректор

проф. мр Зоран Ерић

Мр Зоран Ерић је композитор и редовни професор на Катедри за композицију Факултета музичке уметности у Београду. Његов опус обухвата композиције различитих жанрова писаних за различите врсте ансамбала и солистичких инструмената, а посебно место у његовом стваралаштву заузима музика за позориште и филм. Добитник је великог броја награда и признања, међу којима су Октобарска награда града Београда и Мокрањчева награда коју је добио чак три пута. Био је продекан Факултета музичке уметности од 1992-1998, проректор Универзитета уметности у Београду од 2000-2004, председник Управног одбора организације за заштиту ауторских права СОКОЈ, као и уметнички директор и селектор БЕМУС-а од 2011-2013. године.

На функцију ректора Универзитета уметности у Београду изабран је 30. јуна 2015. године, за трогодишњи период 2015-2018.

ОПШИРНИЈА БИОГРАФИЈА

Контакт:
Телефон: +381 11 2626 661
Е-пошта: zoran.eric@arts.bg.ac.rs

 

 

 

мр Зоран Ерић, ректор Универзитета уметности