Савет Универзитета

Састав Савета Универзитета

Савет Универзитета уметности је орган управљања Универзитета и састоји се од 19 чланова: 12 представника Универзитета, једног представника Центра за интердисциплинарне студије, три студента и три представника оснивача. Мандат чланова Савета траје три године, а представника студената једну годину. Савет има председника који руководи радом органа управљања.

Председник Савета:
• ред. проф. Бојан Суђић

Заменик председника Савета:
Чланови Савета:
1) представници Универзитета:
ФМУ:
• Бојан Суђић, ред. проф.
• Срђан Тошић, ред. проф.
• др Драгана Стојановић-Новичић, ред. проф.
ФЛУ:
• др Оливера Парлић Карајанковић, доцент
• др Александра Кучековић, доцент
• др ум. Дејан Грба, доцент
ФПУ:
• Оливера Стојадиновић, ред. проф.
• Тања Манојловић, ванр. проф.
• Мина Глоговац, ванр. проф.
ФДУ:
• др Марина Марковић, ред. проф.
• Јанко Баљак, ред. проф.
• др Иван Меденица, ред. проф.

2) представник Центра за интердисциплинарне студије:
• др Никола Маричић, ред. проф.

3) спољни чланови:
Напомена: Влада Републике Србије још увек није именовала своје представнике

4) студенти:
• Бјанка Габрић, ФДУ
• Дејан Прћић, ФДУ
• Стефан Лукић, ФПУ

 

Одлуке Савета Универзитета