Савет Универзитета

Састав Савета Универзитета

Савет Универзитета уметности је орган управљања Универзитета и састоји се од 19 чланова: 10 представника Универзитета, три студента и шест представника оснивача. Мандат чланова Савета траје четири године, а представника студената две године. Савет има председника који руководи радом органа управљања.

Председник Савета:
• мр Оливера Стојадиновић, ред. проф.

Заменик председника Савета:
• др ум. Светлана Савић, ванр. проф.

Чланови Савета:
1) представници факултета:
ФМУ:
• Срђан Тошић, ред. проф.
• мр Милана Стојадиновић-Милић, ванр. проф.
ФЛУ:
• др Саша Радојчић, ванр. проф.
• др ум. Снежана Јовчић Олђа, доцент
ФПУ:
• мр Оливера Стојадиновић, ред. проф.
• мр Тања Манојловић, ред. проф.
ФДУ:
• др Иван Меденица, ред. проф.
• др ум. Добривоје Милијановић, ванр. проф.

2) представник Центра за интердисциплинарне студије:
• др ум. Светлана Савић, ванр. проф.

3) ваннаставни радник Универзитета уметности:
• Марија Николић Радоњић, шеф Кабинета ректора

4) спољни чланови:
Напомена: Влада Републике Србије још увек није именовала своје представнике

5) студенти:
• Ања Тончић, ФПУ
• Гаврило Вучетић, ФДУ
• Илија Андрић, ФПУ

 

Одлуке Савета Универзитета