Стручне службе

• Генерални секретар Олга Станковић
+381 11 2626 382
olga.stankovic@arts.bg.ac.rs
sekretar@arts.bg.ac.rs

Кабинет ректора:
Шеф кабинета Марија Николић Радоњић
+381 11 2625 629
marija.nikolic@arts.bg.ac.rs, kabinet@arts.bg.ac.rs
Стручни сарадник и секретар ректора Бранка Тијанић
+381 11 2626 661
branka.tijanic@arts.bg.ac.rsrektor@arts.bg.ac.rs

Служба за правне и опште послове:
Стручни сарадник за правне послове  сп. Даниела Ћетковић
+381 11 2625 837
daniela.cetkovic@arts.bg.ac.rs , educate@arts.bg.ac.rs
Шеф технике Радосав Ђурић
+381 11 2625 747
Технички секретар Аниела Ђорђевић
+381 11 2625 166
aniela.djordjevic@arts.bg.ac.rs, rektorat@arts.bg.ac.rs
• Сарадник за административно-техничке послове
и послове одржавања путничког возила – возач Александар Димитријевић

Центар за интердисциплинарне студије:
Стручни сарадник мр Предраг Миладиновић
+381 11 2625 974
predrag.miladinovic@arts.bg.ac.rs, centar@arts.bg.ac.rs, koordinator.is@arts.bg.ac.rs
Координатор УНЕСКО катедре Ана Фотев
+381 11 2624 281
coordinator@arts.bg.ac.rs

Служба за међународну сарадњу:

Руководилац службе Јасмина Миловановић
+381 11 2624 020
jasmina.milovanovic@arts.bg.ac.rs , iro@arts.bg.ac.rs
Стручни сарадник Jулија Матејић
+381 11 2623 391
julija.matejic@arts.bg.ac.rs, erasmus@arts.bg.ac.rs

Служба за финансијско – материјалне послове:
Руководилац службе Јелена Зековић Мирић
+381 11 2626 730
jelena.zekovic@arts.bg.ac.rs, finansije@arts.bg.ac.rs
Контиста билансиста – ликвидатор Гордана Поповић
Књиговођа Весна Јанковић
Благајник Драгица Михајловић

Помоћна служба:
Помоћни сарадник – спремачица Бранкица Стојков
Помоћни сарадник – спремачица Слађана Јокић Денчић

Адреса: Косанчићев венац 29, 11000 Београд
Телефон: (011) 262 51 66
Факс: (011) 262 97 85
E-пошта: rektorat@arts.bg.ac.rs