Факултет ликовних уметности

flu

Декан:
мр Димитрије Пецић

Продекани:
мр Катарина Зарић
др Јелена Тодоровић

Адреса:
Париска 16,
11000 Београд
Телефон:
(011) 26 30 635
E-пошта: dekanat@flu.bg.ac.rs

Локације осталих објеката Факултета:
Булевар војводе Путника 68
Мила Милуновића 1

www.flu.bg.ac.rs