Еразмус повеља за високо образовање

Универзитет уметности је добитник Еразмус повеље (Erasmus Charter for Higher Education ECHE) за период 2021-2027. Потписивањем Еразмус повеље, Универзитет потврђује да учешће у програму Еразмус+ представља део његове институционалне стратегије модернизације и интернационализације.

PIC:968338294
OID: E10159871
Eрaзмус код: RS BELGRAD01
реф: 272374-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA1-ECHE

Еразмус повеља за високо образовање 

Download (PDF, 938KB)

Erasmus Policy Statement 

Download (PDF, 261KB)