Еразмус повеља за високо образовање

Image result for erasmus charter for higher education

Универзитет уметности је добитник Еразмус повеље (Erasmus Charter for Higher Education ECHE) за период 2014-2020. Потписивањем Еразмус повеље, Универзитет потврђује да учешће у програму Еразмус+ представља део његове институционалне стратегије модернизације и интернационализације.

PIC број: 968338294
Eрaзмус код: RS BELGRAD01
реф: 272374-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA1-ECHE

Еразмус повеља за високо образовање

Erasmus Policy Statement

Download (PDF, 372KB)

Download (PDF, 261KB)

 

Image result for erasmus+