Еразмус Мундус


SUNBEAM

SUNBEAM је пројекат програма  Еразмус Мундус Акција 2 чији је циљ интензивирање размене студената и професора, као и успостављање партнерске сарадње између универзитета и истраживачких центара из 10 земаља Јадранско-јонског региона удружених у УниАдрион мрежу. Дугорочни циљ пројекта је стварање платформе за размену различитих приступа образовању како би се подстакли и имплементирали заједнички студијски програми два или више универзитета.

Пројектом су обезбеђене стипендије за студенте, истраживаче, наставно и ненаставно особље, којима је финансирана мобилност између земаља Западног Балкана и партнерских земаља ЕУ. У току четири године трајања пројекта партнерски универзитети су изградили платформу за размену искустава и пракси у извођењу наставе, док је мобилност истраживача омогућила идентификовање области истраживања од заједничког интереса и омогућила интердисциплинарну сарадњу међу истраживачима у Јадранско-јонском региону.

2014–2018
www.sunbeam.univpm.it