Контакт

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
Јасмина Миловановић
jasmina.milovanovic@arts.bg.ac.rs

ФИНАНСИЈЕ
Јелена Зековић Мирић
jelena.zekovic@arts.bg.ac.rs