Академски ЕСПБ координатори

Академски ЕСПБ координатор

проф. Милета Продановић, проректор
mileta.prodanovic@arts.bg.ac.rs


Академски ЕСПБ координатори на факултетима

Факултет музичке уметности:
проф. Растко Поповић
rastkopop@sezampro.rs

Факултет ликовних уметности:
проф. Јелена Тодоровић
jelena.a.todorovic@gmail.com

Факултет драмских уметности:
проф. Добривоје Милијановић
dobrivoje.milijanovic@fdu.bg.ac.rs

Факултет примењених уметности:
проф. Љубица Јоцић Кнежевић
ljubica.knezevic@fpu.bg.ac.rs