Академски ЕСПБ координатори

Академски ЕСПБ координатор

проф. Владимир Татаревић, проректор
vladimir.tatarevic@arts.bg.ac.rs

Академски ЕСПБ координатори на факултетима

Факултет музичке уметности:
проф. Растко Поповић
rastko.popovic@fmu.bg.ac.rs

Факултет ликовних уметности:
проф. Светлана Волиц
svetlana.volic@flu.bg.ac.rs

Факултет драмских уметности:
проф. Огњен Обрадовић
ognjen.obradovic.ue@gmail.com

Факултет примењених уметности:
доц. Јованка Станојевић
prodekan.medjunarodna@fpu.bg.ac.rs