Еразмус+

Отворени позив 2021
пријављивање Еразмус+ пројеката
Кључна акција 2

На основу Еразмус+ општег позива за 2021. годину, Универзитет уметности позива факултете да поднесу предлоге пројеката у следећим категоријама:

Партнерства за сарадњу широк спектар активности које подржавају међународну сарадњу, јачају капацитете високошколских установа и производе иновативне резултате
Erasmus Mundus подстицање изврсности и интернационализације високошколских установа кроз осмишљавање и реализацију студијских програма на мастер нивоу, које заједнички изводе и заједнички признају високошколске установе у Европи, а отворени су и за установе у другим земљама широм света
Jean Monnet активности промоција изврсности у настави и истраживању за области студија Европске уније и подстицање дијалога између академског света и креатора европских политика, са посебним нагласком на процес европских интеграција, активног европског грађанства и дијалога између људи и култура
Савези за иновације подршка развоју иновација кроз сарадњу и размену знања између високог образовања, стручног образовања и обука, као и ширег друштвено-економског окружења, укључујући и истраживачки сектор, као и подршка развоју нових вештина, покретању иницијатива и предузетничког начина размишљања

 

1. Пријава Универзитету

Предлози пројеката у којима факултети намеравају да учествују – у својству партнера или координатора – пријављују се Универзитету најкасније две недеље пре истека конкурсног рока, и то:

Партнерства за сарадњу 5. мај 2021.
Erasmus Mundus 12. мај 2021.
Jean Monnet активности 19. мај 2021.
Савези за иновације 24. август 2021.

 

Пријава се врши попуњавањем пријавног формулара. Потписан и оверен формулар предаје се на писарници Универзитета (соба 36), као и путем имејла на адресу projects@arts.bg.ac.rs.

2. Одлучивање Универзитета о пријави

Руководство Универзитета ће размотрити све пристигле пријаве, донети одлуку о прихватању руководећи се стратешким циљевима и институционалним капацитетима Универзитета и обавестити подносиоце предлога пројеката о статусу њихове пријаве.
По одабиру пројеката који ће бити подржани од стране Универзитета, закључује се Споразум о финансирању и реализацији пројекта између Ректора, декана и руководиоца пројекта.

3. Достављање документације за подржане пројекте

За пројекте којима је Универзитет уметности дао сагласност, најкасније три радна дана пре истека конкурса потребно је доставити:
Related imageКомплетну пројектну документацију коју у име Универзитета потписује овлашћено лице;
Related imageСписак чланова пројектног тима;
Related imageСагласност Наставно-уметничко-научног већа факултета (Већа интердисциплинарних студија) за реализацију пројекта и ангажовање наставног односно административног особља.
Проверену и потписану документацију Универзитет ће вратити факултету благовремено пре подношења пројектне пријаве.

4. Пријава пројекта Европској комисији/Фондацији Темпус

Пријављивање пројекта Европској комисији/Фондацији Темпус врши руководилац пројекта у складу са прописаним роковима:

Партнерства за сарадњу 20. мај 2021.
Erasmus Mundus 26. мај 2021.
Jean Monnet активности 2. јун 2021.
Савези за иновације 7. септембар 2021.

 

Молимо вас да поштујете наведене рокове и процедуру.

Документи

 

датум објаве: 9. април 2021.


Изградња капацитета

Жан Моне

Стратешка партнерства

Документи