Архива конкурса

РЕЗУЛТАТИ

СТУДЕНТИ
Ранг листа КА107 за студенте у сврху студирања


С Т У Д Е Н Т И

Јавни позив
за мобилност 
студената у сврху студирања
КА107 мобилност између програмских и партнерских држава

Рок за пријављивање: 10. новембар 2022.
Информације о конкурсу:

Download (PDF, 161KB)


РЕЗУЛТАТИ

СТУДЕНТИ
Ранг листа КА131 за студенте у сврху студирања

ЗАПОСЛЕНИ
Ранг листа КА107 за наставно особље у сврху држања наставе
Ранг листа КА107 за ненаставно особље у сврху похађања обуке
Ранг листа КА131 за наставно особље у сврху држања наставе

РЕЗУЛТАТИ

СТУДЕНТИ
Ранг листа КА107 за студенте у сврху студирања


С Т У Д Е Н Т И

Јавни позив
за мобилност 
студената у сврху студирања
КА107 мобилност између програмских и партнерских држава

Рок за пријављивање: 10. новембар 2022.
Информације о конкурсу:

Download (PDF, 161KB)


РЕЗУЛТАТИ 

СТУДЕНТИ
Ранг листа КА131 за студенте у сврху студирања

ЗАПОСЛЕНИ
Ранг листа КА107 за наставно особље у сврху држања наставе
Ранг листа КА107 за ненаставно особље у сврху похађања обуке
Ранг листа КА131 за наставно особље у сврху држања наставе


С Т У Д Е Н Т И

Јавни позив
за мобилност 
студената у сврху студирања
КА107 мобилност између програмских и партнерских држава

Рок за пријављивање: 16. октобар 2022.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 161KB)

датум објаве: 16. септембар 2022.

Јавни позив
за мобилност 
студената у сврху обављања студентске праксе
КА103 мобилност између програмских држава

Рок за пријављивање: 16. октобар 2022.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 253KB)

датум објаве: 16. септембар 2022.

Јавни позив
за мобилност 
студената у сврху студирања
КА131 мобилност између програмских држава

 

Рок за пријављивање: 16. октобар 2022.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 543KB)

датум објаве: 16. септембар 2022.

Еразмус+ инфо дан поводом отвореног конкурса за мобилност студената

Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета уметности у Београду организује Еразмус+ инфо дан поводом отвореног конкурса за студентске размене у сврху студирања и у сврху обављања праксе на партнерским институцијама у земљама Европске уније, у Босни и Херцеговини који ће се 11. октобра 2022. године у 11 часова. Пријаве су обавезне.

ДЕТАЉНЕ ИНФРОМАЦИЈЕ И ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР


З А П О С Л Е Н И

 

Јавни позив
за мобилност наставног и ненаставног особља у сврху држања наставе и похађања обуке

КА107 мобилност између држава програмских и партнерских држава

Рок за пријављивање: 16. октобар 2022.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 420KB)

датум објаве: 16. септембар 2022.

 

Јавни позив
за мобилност наставног и ненаставног особља у сврху држања наставе и похађања обуке
КА131 мобилност између програмских држава

Рок за пријављивање: 16. октобар 2022.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 839KB)

датум објаве: 16. септембар 2022.

 


Jавни позив
за мобилност запослених
КА103 мобилност између програмских држава

Рок за пријављивање: 6. април 2022.
Информације о конкурсу:

Download (PDF, 663KB)

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg (4726×1039)

датум објаве: 24. март 2022.


Ранг листа студената за мобилност ради студирања
КА103 мобилност између програмских држава

Download (PDF, 620KB)

 

Ранг листа студената за мобилност ради обављања студентске праксе
КА103 мобилност између програмских држава

Download (PDF, 202KB)

ЕРАЗМУС+

Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања
КА103 мобилност између програмских држава

Рок за пријављивање: 22. фебруар 2022.

Download (PDF, 262KB)

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg (4726×1039)

Јавни позив
за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе
КА103 мобилност између програмских држава

Рок за пријављивање: 22. фебруар 2022.
Информације о конкурсу:

Download (PDF, 277KB)

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg (4726×1039)

Јавни позив
за мобилност запослених
КА103 мобилност између програмских држава

Рок за пријављивање: 22. фебруар 2022.
Информације о конкурсу:

Download (PDF, 542KB)

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg (4726×1039)

датум објаве: 6. децембар 2021.


Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања
КА107 међународна кредитна мобилност
са Црном Гором и Босном и Херцеговином

Рок за пријављивање: 22. фебруар 2022.

Download (PDF, 200KB)

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg (4726×1039)

Јавни позив
за мобилност запослених
КА107 међународна кредитна мобилност
са Црном Гором и Босном и Херцеговином

Рок за пријављивање: 22. фебруар 2022.
Информације о конкурсу:

Download (PDF, 172KB)

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg (4726×1039)

датум објаве: 6. децембар 2021.


ЕРАЗМУС+

Ранг листа на основу јавног позива
за мобилност студената у сврху студирања
КА107 мобилност између програмских и партнерских држава

Download (PDF, 206KB)

датум објаве: 20. октобар 2021.

 

ЕРАЗМУС+

Јавни позив
за мобилност студената у сврху обављања студирања
КА107 мобилност између програмских и партнерских држава

Рок за пријављивање: 15. октобар 2021.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 616KB)

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg (4726×1039)

датум објаве: 26. септембар 2021.


ЕРАЗМУС+

Јавни позив
за мобилност запослених
КА107 мобилност између партнерских држава

Рок за пријављивање: 15. октобар 2021.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 604KB)

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg (4726×1039)

датум објаве: 26. септембар 2021.


ЕРАЗМУС+

Ранг листа на основу јавног позива
за мобилност студената у сврху студирања
КА103 мобилност између програмских држава

Download (PDF, 481KB)

датум објаве: 24. септембар 2021.


ЕРАЗМУС+

Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања
КА103 мобилност између програмских држава

Рок за пријављивање: 22. септембар 2021.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 683KB)

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg (4726×1039)

датум објаве: 29. јун 2021.


ЕРАЗМУС+

Јавни позив
за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе
КА103 мобилност између програмских држава

Рок за пријављивање: 22. септембар 2021.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 189KB)

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg (4726×1039)

датум објаве: 29. јун 2021.


ЕРАЗМУС+

Јавни позив
за мобилност запослених
КА103 мобилност између програмских држава

Рок за пријављивање: 10. октобар 2021.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 503KB)

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg (4726×1039)

датум објаве: 29. јун 2021.


ЕРАЗМУС+

Ранг листа на основу јавног позива
за мобилност студената у сврху студирања
КА107 међународна кредитна мобилност са Босном и Херцеговином

Download (PDF, 188KB)

датум објаве: 26. април 2021.


ЕРАЗМУС+

ЕРАЗМУС+
Јавни позив
за мобилност запослених
КА103 мобилност између програмских држава

Рок за пријављивање: 10. мај 2021.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 494KB)

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg (4726×1039)

датум објаве: 21. април 2021.


ЕРАЗМУС+
Јавни позив
за мобилност запослених
КА107 међународна кредитна мобилност између програмских и партнерских држава

Рок за пријављивање: 18. април 2021.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 430KB)

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg (4726×1039)

датум објаве: 21. март 2021.


ЕРАЗМУС+
Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања
КА107 међународна кредитна мобилност између програмских и партнерских држава

Рок за пријављивање: 18. април 2021.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 442KB)

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg (4726×1039)

датум објаве: 21. март 2021.

Ранг листа на основу јавног позива
за мобилност студената у сврху студирања
КА103 мобилност између програмских држава

Download (PDF, 966KB)


датум објаве: 26. фебруар 2021.


ЕРАЗМУС+

Ранг листа на основу јавног позива
за мобилност студената у сврху обављања стручне праксе
КА103 мобилност између програмских држава

Download (PDF, 189KB)

датум објаве: 26. фебруар 2021.

 


 

Стипендије Владе Француске 

Стипендија “ЕНСБА”

Рок за пријављивање: 29. март 2021.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 756KB)

датум објаве: 26. јануар 2021.


ЕРАЗМУС+
Јавни позив
за мобилност запослених
КА103 мобилност између програмских држава

Рок за пријављивање: 19. фебруар 2021.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 213KB)

датум објаве: 18. јануар 2021.


ЕРАЗМУС+

Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања
КА103 мобилност између програмских држава

Рок за пријављивање: 19. фебруар 2021.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 253KB)

датум објаве: 18. јануар 2021.


ЕРАЗМУС+
Јавни позив
за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе
КА103 мобилност између програмских држава

Рок за пријављивање: 19. фебруар 2021.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 189KB)

датум објаве: 18. јануар 2021.

 


ЕРАЗМУС+
Јавни позив за мобилност студената

Универзитет примењених наука у Билефелду, Немачка

Рок за пријављивање: 26. октобар 2020.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 542KB)


ЕРАЗМУС+

Ранг листа на основу јавног позива
за мобилност студената у сврху студирања
КА107 међународна кредитна мобилност са Босном и Херцеговином

Download (PDF, 523KB)


датум објаве: 29. мај 2020.


ЕРАЗМУС+

Ранг листа на основу јавног позива
за мобилност студената у сврху обављања стручне праксе
КА103 мобилност између програмских држава

Download (PDF, 346KB)


датум објаве: 29. мај 2020.


ЕРАЗМУС+

Ранг листа на основу јавног позива
за мобилност студената у сврху студирања
КА103 мобилност између програмских држава

Download (PDF, 615KB)


датум објаве: 29. мај 2020.


ЕРАЗМУС+

Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања
КА107 међународна кредитна мобилност са Босном и Херцеговином

Продужени рок: 18. мај 2020.

Download (PDF, 182KB)


датум објаве: 20. април 2020.


ЕРАЗМУС+

Јавни позив
за мобилност запослених
КА107 међународна кредитна мобилност са Босном и Херцеговином

Продужени рок: 18. мај 2020.

Download (PDF, 190KB)


датум објаве: 20. април 2020.


ЕРАЗМУС+

Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања
КА103 мобилност између програмских држава

Продужени рок: 18. мај 2020.

Download (PDF, 228KB)


датум објаве: 20. април 2020.


ЕРАЗМУС+

Јавни позив
за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе
КА103 мобилност између програмских држава

Продужени рок: 18. мај 2020.

Download (PDF, 211KB)


датум објаве: 20. април 2020.


ЕРАЗМУС+

Јавни позив
за мобилност запослених
КА103 мобилност између програмских држава

Продужени рок: 18. мај 2020.

Download (PDF, 822KB)


датум објаве: 20. април 2020.


Услед ширења епидемије вируса  COVID-19 Универзитет уметности у Београду продужава рок за пријављивање на расписане Еразмус+ јавне позиве за мобилност студената и запослених  до даљњег.
Сви заинтересовани кандидати биће благовремено обавештени о новим роковима за пријављивање и реализацију мобилности. 

датум објаве: 16. март 2020.


 

ЕРАЗМУС+
Јавни позив
за мобилност запослених
КА107 међународна кредитна мобилност између програмских и партнерских држава

пројекат: 2019-1-RS01-KA107-000591

Рок за пријављивање: 31. март 2020.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 429KB)

датум објаве: 23. фебруар 2020.


ЕРАЗМУС+
Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања
КА107 међународна кредитна мобилност између програмских и партнерских држава

пројекат: 2019-1-RS01-KA107-000591

Рок за пријављивање: 31. март 2020.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 442KB)

датум објаве: 23. фебруар 2020.


ЕРАЗМУС+
Јавни позив
за мобилност запослених
КА103 мобилност између програмских држава

пројекат: 2019-1-RS01-KA103-000590

Рок за пријављивање: 31. март 2020.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 680KB)

датум објаве: 23. фебруар 2020.


ЕРАЗМУС+

Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања
КА103 мобилност између програмских држава

пројекат: 2019-1-RS01-KA103-000590

Рок за пријављивање: 31. март 2020.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 513KB)

датум објаве: 23. фебруар 2020.


ЕРАЗМУС+
Јавни позив
за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе
КА103 мобилност између програмских држава

пројекат: 2019-1-RS01-KA103-000590

Рок за пријављивање: 31. март 2020.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 474KB)

датум објаве: 23. фебруар 2020.


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Академија ликовних уметности у Паризу (ЕНСБА), Француска

ЕНСБА пријавни формулар
ЕНСБА информатор за студенте
Стипендија Француског института у Београду

Рок за пријављивање за стипендију Француског института: 16. март 2020.
Рок за пријављивање факултету: 13. март 2020.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 456KB)ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет уметности у Брауншвајгу, Немачка

Рок за пријављивање: 14. новембар 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 461KB)ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Музички конзерваторијум у Вигу, Шпанија

Рок за пријављивање: 15. октобар 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 507KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет у Болоњи, Италија

Рок за пријављивање: 15. октобар 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 504KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет примењених наука у Билефелду, Немачка

Рок за пријављивање: 14. октобар 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 545KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Академија ликовних уметности у Паризу (ЕНСБА), Француска

Рок за пријављивање факултету: 10. октобар 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 277KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет уметности у Цириху, Швајцарска

Рок за пријављивање: 27. септембар 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 461KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност наставног и ненаставног особља

Аристотелов универзитет у Солуну, Грчка

Рок за пријављивање: 28. мај 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 77KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Естонска академија уметности– Eesti Kunstiakadeemia (EKA), Талин

Рок за пријављивање: 23. април 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 537KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Музички конзерваторијум у Вигу, Шпанија

Рок за пријављивање: 22. април 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 502KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет примењених уметности у Бечу, Аустрија

Рок за пријављивање: 10. април 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 292KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Академија ликовних уметности у Паризу (ЕНСБА), Француска

ЕНСБА пријавни формулар
ЕНСБА информатор за студенте
Стипендија Француског института у Београду

Рок за пријављивање за стипендију Француског института: 18. март 2019
Рок за пријављивање факултету: 17. април 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 451KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет уметности у Цириху, Швајцарска

Рок за пријављивање: 26. март 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 460KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет уметности у Брауншвајгу, Немачка

Рок за пријављивање: 8. мај 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 457KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет примењених наука у Билефелду, Немачка

Рок за пријављивање: 17. април 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 542KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет у Љубљани, Словенија

Рок за пријављивање: 17. април 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 502KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Академија лепих уметности и дизајна (AFAD) у Братислави, Словачка

Рок за пријављивање: 10. април 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 500KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Јан Матејко академија у Кракову, Пољска

Рок за пријављивање: 10. мај 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 500KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Аристотелов универзитет у Солуну, Грчка

Рок за пријављивање: 1. april 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 78KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност наставног oсобља

Ополски универзитет, Пољска

Рок за пријављивање: 31. јануар 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 383KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Музичка академија Франц Лист у Будимпешти, Мађарска

Рок за пријављивање: 24. децембар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 502KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Литванска академија за музику и позориште у Виљнусу, Литванија

Рок за пријављивање: 21. децембар 2018.
Информације о конкурсу:

Download (PDF, 498KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Музички конзерваторијум у Вигу, Шпанија

Рок за пријављивање: 5. децембар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 504KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет примењених наука у Билефелду, Немачка

Рок за пријављивање: 3. децембар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 185KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Јан Матејко академија ликовних уметности у Кракову, Пољска

Рок за пријављивање: 27. новембар 2018.
Информације о конкурсу:

Download (PDF, 503KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет уметности и дизајна, Клуж-Напока, Румунија

Рок за пријављивање: 15. новембар2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 165KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет Лимијер Лион 2, Француска

Рок за пријављивање: 15. новембар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 521KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ

Отворени позив за мобилност студената

Академија уметности у Сент-Етјену, Француска

Рок за пријављивање: 2. новембар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 100KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет уметности у Брауншвајгу, Немачка

Рок за пријављивање: 8. новембар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 99KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Академија лепих уметности и дизајна (AFAD) у Братислави, Словачка

Рок за пријављивање: 10. октобар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 170KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Академија ликовних уметности у Паризу (ЕНСБА), Француска

ЕНСБА пријавни формулар
ЕНСБА информатор за студенте

Рок за пријављивање: 8. октобар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 91KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Академија уметности и дизајна у Женеви (HEAD), Швајцарска

Рок за пријављивање: 1. новембар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 103KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет примењених уметности у Бечу, Аустрија

Рок за пријављивање: 8. октобар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 102KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет Роберт Гордон у Абердину, Велика Британија

Рок за пријављивање: 27. септембар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 170KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Конзерваторијум „Ђузепе Тартини“ у Трсту, Италија

Рок за пријављивање: 10. октобар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 146KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Академија ликовних уметности у Гдањску, Пољска

Рок за пријављивање: 10. октобар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 145KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Конзерваторијум „Ђовани Пјерлуиђи да Палестрина“ у Каљарију, Италија

Рок за пријављивање: 10. октобар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 146KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет у Љубљани, Словенија

Рок за пријављивање: 10. октобар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 170KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Академија ликовних умјетности Свеучилишта у Загребу, Хрватска

Рок за пријављивање: 10. октобар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 146KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Музичка академија „Станислав Моњушко“ у Гдањску, Пољска

Рок за пријављивање: 10. октобар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 145KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет за студије комуникације, Communication University of China (CUC), Пекинг, Кина

CUC информатор за студенте
Рок за пријављивање: 1. мај 2018.

Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 149KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Академија лепих уметности и дизајна (AFAD) у Братислави, Словачка

Рок за пријављивање: 7. мај 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 168KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет Лимијер Лион 2, Француска

Рок за пријављивање: 7. мај 2018.
Информације о конкурсу:

Download (PDF, 171KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет уметности и дизајна – Haute école d’art et de design (HEAD), Женева

HEAD информатор за студенте
Рок за пријављивање: 7. мај 2018.

Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 422KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Јан Матејко академија у Кракову, Пољска

Рок за пријављивање: 7. мај 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 383KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Факултет за уметност Универзитета у Генту, Белгија
School of Arts Ghent (Ho-Ghent)

Ho-Ghent информтор за студенте

Рок за пријављивање: 1. мај 2018.
Информације о конкурсу:

Download (PDF, 413KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Академија ликовних уметности у Паризу (ЕНСБА), Француска

ЕНСБА пријавни формулар
ЕНСБА информатор за студенте
Стипендија Француског института у Београду

Рок за пријављивање за стипендију Француског института: 16. март 2018
Рок за пријављивање на ЕНСБА (за студенте који се пријављују без стипендије): 25. април 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 408KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Аристотелов универзитет у Солуну, Грчка

Рок за пријављивање: 12. март 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 110KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност наставног и ненаставног особља

Аристотелов универзитет у Солуну, Грчка

Рок за пријављивање: 12. март 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 162KB)