Архива конкурса

ЕРАЗМУС+Eurasmus+ Co-funded logo HIGH QUALITY - Center for West European Studies

 


РЕЗУЛТАТИ

СТУДЕНТИ
Ранг листа КА131 за студенте у сврху студирања
Ранг листа КА131 за студенте у сврху обављања праксе

ЗАПОСЛЕНИ
Ранг листа КА131 за наставно особље у сврху држања наставе
Ранг листа КА131 за наставно и ненаставно особље у сврху стручног усавршавања

датум објаве: 26. фебруар 2024.

Одлука Ректора о номиновању за одлазну мобилност
Одлука Ректора о жалби Марије Тошић

датум објаве: 7. март 2024. 

Jaвни позив за мобилност студената у сврху студирања
КА131 мобилност између земаља учесница програма

рок за пријављивање: 20. фебруар  2024.

Jaвни позив за мобилност студената у сврху студентске праксе
КА131 мобилност између земаља учесница програма

рок за пријављивање: 20. фебруар  2024.

Jaвни позив за мобилност запослених у сврху држања наставе или похађања обуке
КА131 мобилност између земаља учесница програма

рок за пријављивање: 20. фебруар  2024.


РЕЗУЛТАТИ

Ранг листа КА131 за мобилност запослених у сврху похађања обуке

датум објаве: 6. септембар 2023.

Jaвни позив за мобилност запослених у сврху похађања обуке
КА131 мобилност између програмских земаља

Рок за пријављивање: 03. септембар  2023.


РЕЗУЛТАТИ

Ранг листа КА103 за наставно особље у сврху држања наставе
Ранг листа КА103 за наставно и ненаставно особље у сврху похађања обуке
Ранг листа КА107 за наставно особље у сврху држања наставе

датум објаве: 14. март 2023.

Jaвни позив за мобилност запослених у сврху држања наставе и похађања обуке
КА103 мобилност између програмских земаља

рок за пријављивање: 12. март 2023.

Jaвни позив за мобилност запослених у сврху држања наставе и похађања обуке
КА107 мобилност са партнерским земљама

рок за пријављивање: 12. март 2023.


РЕЗУЛТАТИ

СТУДЕНТИ
Ранг листа КА131 за студенте у сврху студирања
Ранг листа КА131 за студенте у сврху обављања праксе

ЗАПОСЛЕНИ
Ранг листа КА131 за наставно особље у сврху држања наставе
Ранг листа КА131 за наставно и ненаставно особље у сврху стручног усавршавања

датум објаве: 24. фебруар 2023.

Jaвни позив за мобилност студената у сврху студирања
КА131 мобилност између земаља учесница програма

рок за пријављивање: 19. фебруар 2023.

Jaвни позив за мобилност студената у сврху овабљања студентске праксе
КА131 мобилност између земаља учесница програма

рок за пријављивање: 19. фебруар 2023.

Jaвни позив за мобилност запослених у сврху држања наставе и похађања обуке
КА131 мобилност између земаља учесница програма

рок за пријављивање: 19. фебруар 2023.


РЕЗУЛТАТИ

Ранг листа КА107 за студенте у сврху студирања

датум објаве: 18. новембар 2022.

Јавни позив
за мобилност 
студената у сврху студирања
КА107 мобилност између програмских и партнерских држава

рок за пријављивање: 10. новембар 2022.


РЕЗУЛТАТИ 

СТУДЕНТИ
Ранг листа КА131 за студенте у сврху студирања

ЗАПОСЛЕНИ
Ранг листа КА107 за наставно особље у сврху држања наставе
Ранг листа КА107 за ненаставно особље у сврху похађања обуке
Ранг листа КА131 за наставно особље у сврху држања наставе

датум објаве: 19. октобар 2022.

Јавни позив
за мобилност 
студената у сврху студирања
КА107 мобилност између програмских и партнерских држава

рок за пријављивање: 16. октобар 2022.

Јавни позив
за мобилност наставног и ненаставног особља у сврху држања наставе и похађања обуке

КА107 мобилност између држава програмских и партнерских држава

рок за пријављивање: 16. октобар 2022.

Јавни позив
за мобилност 
студената у сврху обављања студентске праксе
КА103 мобилност између програмских држава

рок за пријављивање: 16. октобар 2022.

Јавни позив
за мобилност 
студената у сврху студирања
КА131 мобилност између програмских држава

рок за пријављивање: 16. октобар 2022.

Јавни позив
за мобилност наставног и ненаставног особља у сврху држања наставе и похађања обуке
КА131 мобилност између програмских држава

рок за пријављивање: 16. октобар 2022.


РЕЗУЛТАТИ

ЗАПОСЛЕНИ
Ранг листа КА103 за наставно особље у сврху држања наставе

датум објаве: 11. април 2022.

Jавни позив
за мобилност запослених
КА103 мобилност између програмских држава

рок за пријављивање: 6. април 2022.


РЕЗУЛТАТИ

СТУДЕНТИ
Ранг листа КА103 за студенте у сврху студирања
Ранг листа КА103 за студенте у сврху похађања обуке

датум објаве:   1. март 2022.

Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања
КА103 мобилност између програмских држава

рок за пријављивање: 22. фебруар 2022.

Јавни позив
за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе
КА103 мобилност између програмских држава

рок за пријављивање: 22. фебруар 2022.

Јавни позив
за мобилност запослених
КА103 мобилност између програмских држава

рок за пријављивање: 22. фебруар 2022.


РЕЗУЛТАТИ

Ранг листа КА107 за наставно и ненаставно особље у сврху похађања обуке

датум објаве: 1. март 2022.

Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања
КА107 међународна кредитна мобилност
са Црном Гором и Босном и Херцеговином

рок за пријављивање: 22. фебруар 2022.

Јавни позив
за мобилност запослених
КА107 међународна кредитна мобилност
са Црном Гором и Босном и Херцеговином

рок за пријављивање: 22. фебруар 2022.


РЕЗУЛТАТИ

Ранг листа КА107 за студенте у сврху студирања
Ранг листа КА107 за наставно особље у сврху држања наставе
Ранг листа КА107 за наставно и ненаставно особље у сврху похађања обуке

датум објаве: 20. октобар 2021.

Јавни позив
за мобилност студената у сврху обављања студирања
КА107 мобилност између програмских и партнерских држава

рок за пријављивање: 15. октобар 2021.

Јавни позив
за мобилност запослених
КА107 мобилност између партнерских држава

рок за пријављивање: 15. октобар 2021.


РЕЗУЛТАТИ

СТУДЕНТИ
Ранг листа КА103 за студенте у сврху студирања

ЗАПОСЛЕНИ
Ранг листа КА103 за наставно особље у сврху држања наставе
Ранг листа КА103 за наставно и ненаставно особље у сврху похађања обуке

датум објаве: 24. септембар 2021.

Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања
КА103 мобилност између програмских држава

рок за пријављивање: 22. септембар 2021.

Јавни позив
за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе
КА103 мобилност између програмских држава

рок за пријављивање: 22. септембар 2021.

 Јавни позив
за мобилност запослених
КА103 мобилност између програмских држава

рок за пријављивање: 10. октобар 2021.

Јавни позив
за мобилност запослених
КА103 мобилност између програмских држава

рок за пријављивање: 10. мај 2021.


РЕЗУЛТАТИ

Ранг листа на основу јавног позива
за мобилност студената у сврху студирања
КА107 међународна кредитна мобилност са Босном и Херцеговином

датум објаве: 26. април 2021.

Јавни позив
за мобилност запослених
КА107 међународна кредитна мобилност између програмских и партнерских држава

рок за пријављивање: 18. април 2021.

Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања
КА107 међународна кредитна мобилност између програмских и партнерских држава

рок за пријављивање: 18. април 2021.


РЕЗУЛТАТИ

Ранг листа на основу јавног позива
за мобилност студената у сврху студирања
КА103 мобилност између програмских држава

Ранг листа на основу јавног позива
за мобилност студената у сврху обављања стручне праксе
КА103 мобилност између програмских држава

датум објаве: 26. фебруар 2021.

Јавни позив
за мобилност запослених
КА103 мобилност између програмских држава

рок за пријављивање: 19. фебруар 2021.

Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања
КА103 мобилност између програмских држава

рок за пријављивање: 19. фебруар 2021.

Јавни позив
за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе
КА103 мобилност између програмских држава

рок за пријављивање: 19. фебруар 2021.


РЕЗУЛТАТИ

Ранг листа на основу јавног позива
за мобилност студената у сврху студирања
КА107 међународна кредитна мобилност са Босном и Херцеговином

Ранг листа на основу јавног позива
за мобилност студената у сврху обављања стручне праксе
КА103 мобилност између програмских
држава

Ранг листа на основу јавног позива
за мобилност студената у сврху студирања
КА103 мобилност између програмских држава

датум објаве: 29. мај 2020.

Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања
КА107 међународна кредитна мобилност са Босном и Херцеговином

продужени рок: 18. мај 2020.

Јавни позив
за мобилност запослених
КА107 међународна кредитна мобилност са Босном и Херцеговином

продужени рок: 18. мај 2020.

Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања
КА103 мобилност између програмских држава

продужени рок: 18. мај 2020.

Јавни позив
за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе
КА103 мобилност између програмских држава

продужени рок: 18. мај 2020.

Јавни позив
за мобилност запослених
КА103 мобилност између програмских држава

продужени рок: 18. мај 2020.


Услед ширења епидемије вируса  COVID-19 Универзитет уметности у Београду продужава рок за пријављивање на расписане Еразмус+ јавне позиве за мобилност студената и запослених  до даљњег.
Сви заинтересовани кандидати биће благовремено обавештени о новим роковима за пријављивање и реализацију мобилности. 

датум објаве: 16. март 2020.


Јавни позив
за мобилност запослених
КА107 међународна кредитна мобилност између програмских и партнерских држава

Рок за пријављивање: 31. март 2020.

Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања
КА107 међународна кредитна мобилност између програмских и партнерских држава

Рок за пријављивање: 31. март 2020.

Јавни позив
за мобилност запослених
КА103 мобилност између програмских држава

Рок за пријављивање: 31. март 2020.

Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања
КА103 мобилност између програмских држава

Рок за пријављивање: 31. март 2020.

Јавни позив
за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе
КА103 мобилност између програмских држава

Рок за пријављивање: 31. март 2020.


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Академија ликовних уметности у Паризу (ЕНСБА), Француска

ЕНСБА пријавни формулар
ЕНСБА информатор за студенте
Стипендија Француског института у Београду

Рок за пријављивање за стипендију Француског института: 16. март 2020.
Рок за пријављивање факултету: 13. март 2020.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 456KB)ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет уметности у Брауншвајгу, Немачка

Рок за пријављивање: 14. новембар 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 461KB)ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Музички конзерваторијум у Вигу, Шпанија

Рок за пријављивање: 15. октобар 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 507KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет у Болоњи, Италија

Рок за пријављивање: 15. октобар 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 504KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет примењених наука у Билефелду, Немачка

Рок за пријављивање: 14. октобар 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 545KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Академија ликовних уметности у Паризу (ЕНСБА), Француска

Рок за пријављивање факултету: 10. октобар 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 277KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет уметности у Цириху, Швајцарска

Рок за пријављивање: 27. септембар 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 461KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност наставног и ненаставног особља

Аристотелов универзитет у Солуну, Грчка

Рок за пријављивање: 28. мај 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 77KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Естонска академија уметности– Eesti Kunstiakadeemia (EKA), Талин

Рок за пријављивање: 23. април 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 537KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Музички конзерваторијум у Вигу, Шпанија

Рок за пријављивање: 22. април 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 502KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет примењених уметности у Бечу, Аустрија

Рок за пријављивање: 10. април 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 292KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Академија ликовних уметности у Паризу (ЕНСБА), Француска

ЕНСБА пријавни формулар
ЕНСБА информатор за студенте
Стипендија Француског института у Београду

Рок за пријављивање за стипендију Француског института: 18. март 2019
Рок за пријављивање факултету: 17. април 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 451KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет уметности у Цириху, Швајцарска

Рок за пријављивање: 26. март 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 460KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет уметности у Брауншвајгу, Немачка

Рок за пријављивање: 8. мај 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 457KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет примењених наука у Билефелду, Немачка

Рок за пријављивање: 17. април 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 542KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет у Љубљани, Словенија

Рок за пријављивање: 17. април 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 502KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Академија лепих уметности и дизајна (AFAD) у Братислави, Словачка

Рок за пријављивање: 10. април 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 500KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Јан Матејко академија у Кракову, Пољска

Рок за пријављивање: 10. мај 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 500KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Аристотелов универзитет у Солуну, Грчка

Рок за пријављивање: 1. april 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 78KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност наставног oсобља

Ополски универзитет, Пољска

Рок за пријављивање: 31. јануар 2019.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 383KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Музичка академија Франц Лист у Будимпешти, Мађарска

Рок за пријављивање: 24. децембар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 502KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Литванска академија за музику и позориште у Виљнусу, Литванија

Рок за пријављивање: 21. децембар 2018.
Информације о конкурсу:

Download (PDF, 498KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Музички конзерваторијум у Вигу, Шпанија

Рок за пријављивање: 5. децембар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 504KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет примењених наука у Билефелду, Немачка

Рок за пријављивање: 3. децембар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 185KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Јан Матејко академија ликовних уметности у Кракову, Пољска

Рок за пријављивање: 27. новембар 2018.
Информације о конкурсу:

Download (PDF, 503KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет уметности и дизајна, Клуж-Напока, Румунија

Рок за пријављивање: 15. новембар2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 165KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет Лимијер Лион 2, Француска

Рок за пријављивање: 15. новембар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 521KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ

Отворени позив за мобилност студената

Академија уметности у Сент-Етјену, Француска

Рок за пријављивање: 2. новембар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 100KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет уметности у Брауншвајгу, Немачка

Рок за пријављивање: 8. новембар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 99KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Академија лепих уметности и дизајна (AFAD) у Братислави, Словачка

Рок за пријављивање: 10. октобар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 170KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Академија ликовних уметности у Паризу (ЕНСБА), Француска

ЕНСБА пријавни формулар
ЕНСБА информатор за студенте

Рок за пријављивање: 8. октобар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 91KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Академија уметности и дизајна у Женеви (HEAD), Швајцарска

Рок за пријављивање: 1. новембар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 103KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет примењених уметности у Бечу, Аустрија

Рок за пријављивање: 8. октобар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 102KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет Роберт Гордон у Абердину, Велика Британија

Рок за пријављивање: 27. септембар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 170KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Конзерваторијум „Ђузепе Тартини“ у Трсту, Италија

Рок за пријављивање: 10. октобар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 146KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Академија ликовних уметности у Гдањску, Пољска

Рок за пријављивање: 10. октобар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 145KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Конзерваторијум „Ђовани Пјерлуиђи да Палестрина“ у Каљарију, Италија

Рок за пријављивање: 10. октобар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 146KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет у Љубљани, Словенија

Рок за пријављивање: 10. октобар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 170KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Академија ликовних умјетности Свеучилишта у Загребу, Хрватска

Рок за пријављивање: 10. октобар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 146KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Музичка академија „Станислав Моњушко“ у Гдањску, Пољска

Рок за пријављивање: 10. октобар 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 145KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет за студије комуникације, Communication University of China (CUC), Пекинг, Кина

CUC информатор за студенте
Рок за пријављивање: 1. мај 2018.

Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 149KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Академија лепих уметности и дизајна (AFAD) у Братислави, Словачка

Рок за пријављивање: 7. мај 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 168KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет Лимијер Лион 2, Француска

Рок за пријављивање: 7. мај 2018.
Информације о конкурсу:

Download (PDF, 171KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Универзитет уметности и дизајна – Haute école d’art et de design (HEAD), Женева

HEAD информатор за студенте
Рок за пријављивање: 7. мај 2018.

Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 422KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Јан Матејко академија у Кракову, Пољска

Рок за пријављивање: 7. мај 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 383KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Факултет за уметност Универзитета у Генту, Белгија
School of Arts Ghent (Ho-Ghent)

Ho-Ghent информтор за студенте

Рок за пријављивање: 1. мај 2018.
Информације о конкурсу:

Download (PDF, 413KB)


ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНЕ РАЗМЕНЕ
Отворени позив за мобилност студената

Академија ликовних уметности у Паризу (ЕНСБА), Француска

ЕНСБА пријавни формулар
ЕНСБА информатор за студенте
Стипендија Француског института у Београду

Рок за пријављивање за стипендију Француског института: 16. март 2018
Рок за пријављивање на ЕНСБА (за студенте који се пријављују без стипендије): 25. април 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 408KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност студената

Аристотелов универзитет у Солуну, Грчка

Рок за пријављивање: 12. март 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 110KB)


ЕРАЗМУС+
Отворени позив за мобилност наставног и ненаставног особља

Аристотелов универзитет у Солуну, Грчка

Рок за пријављивање: 12. март 2018.
Информације о конкурсу: 

Download (PDF, 162KB)