Пријављивање

У програмима  мобилности можете да учествујете уколико сте уписани на:
Related image другу годину основних студија (са остварених најмање 60 ЕСПБ бодова),
Related image мастер, специјалистичке или докторске студије.

Ваш студијски боравак у иностранству може да траје најмање три а највише дванаест месеци, након чега се враћате на свој факултет да довршите уписани студијски програм. У мобилности можете да учествујете и више пута у току студија, с тим да укупан период проведен на размени не може бити дужи од дванаест месеци.

Детаљна упутства за пријављивање и начин избора кандидата наводе се у тексту конкурса који Универзитет уметности расписује.

Уколико избор студената није регулисан споразумом, Универзитет уметности ће рангирати пријављене кандидате према следећим критеријумима:

  1. академско постигнуће студента (просек оцена);
  2. значај предложене мобилности за укупан исход учења уписаног студијског програма;
  3. познавање страног језика;
  4. досадашњи број остварених мобилности студента, при чему се предност даје студенту који претходно није учествовао у програмима мобилности.

Коначан избор и одлуку о прихватању студента доноси установа у иностранству.

 

 

Језичка политика Универзитета уметности