Пријављивање

Студенти Универзитета уметности могу да учествују у програмима размене уколико су: 1) уписани најмање на другу годину основних студија (остварених најмање 60 ЕСПБ бодова); 2) уписани  на мастер, специјалистичке или докторске студије. Студијски боравак у иностранству траје најмање три а највише дванаест месеци. Студент може више пута да учествује у мобилности, с тим да укупан период проведен на размени не може да буде дужи од дванаест месеци.

Ближи услови за пријављивање и избор кандидата, дефинишу се  међуинституционалним споразумом и наводе у тексту конкурса који Универзитет уметности расписује у складу са одредбама тог споразума. Уколико избор студената није регулисан споразумом, Универзитет уметности ће рангирати пријављене кандидате према следећим критеријумима:

  1. академско постигнуће студента (просек оцена);
  2. значај предложене мобилности за укупан исход учења уписаног студијског програма;
  3. познавање страног језика;
  4. досадашњи број остварених мобилности студента, при чему се предност даје студенту који претходно није учествовао у програмима мобилности.

Коначан избор и одлуку о прихватању студента доноси установа у иностранству.

 

 

Језичка политика Универзитета уметности