Током мобилности

Статус студента

Током мобилности ваш статус на матичном факултету остаје непромењен: не прекидате студирање нити вам мирују права и обавезе на матичном факултету јер своје академске обавезе остварујете на установи у иностранству. Студенти који се финансирају из буџета Републике Србије задржавају овај статус, а самофинансирајући студенти задржавају обавезу редовног плаћања утврђене школарине матичном факултету.

Почетак мобилности

Одмах по доласку региструјте се у служби за стране студенте, где ћете добити корисна упутства и савете, као и  потврду о доласку (Certificate of Arrival).

Сусрет са новом културом и новим језиком узбудљив је и стимулативан, али на самом почетку може бити и тежак. Олакшајте себи период прилагођавања тако што ћете активно учествовати у свим наставним активностима, упознати професоре, радити у радионицама и сарађивати са колегама. Укључите се у све аспекте академског живота, редовно посећујте студенске изложбе, представе, концерте и презентације, како бисте што боље упознали нову школу и осетили дух места.

Измене програма студија

Уколико желите да промените план програма студија у иностранству, то можете учинити подношењем писаног захтева у року од четири недеље по одласку на мобилност, уз навођење разлога за измену. Измене у програму студија треба да представљају изузетак, јер је каталог предмета основ за утврђивање академских активности које ћете похађати. Измене се уносе у уговор о учењу, а потписују их  студент, матични факултет и установа домаћин у иностранству најкасније у року од две недеље од подношења захтева.

Импресије и резултати

Током мобилности ћете истраживати многе аспекте – академске, уметничке и културне – који ће искуство мобилности уградити у ваш професионални и лични живот. Забележите своје учење и истраживање! Запишите своје утиске у форми дневника или извештаја, употпуњеног одабраним фотографијама. Контактирајте нас за више информација у вези са формом и садржајем овог извештаја.

Продужетак мобилности

Уколико желите да продужите свој студијски боравак у иностранству, захтев за продужење треба да поднесете што пре, а најкасније 45 дана пре предвиђеног датума завршетка мобилности. Узевши у обзир структуру уписаног студијског програма, права и обавезе студента на матичном факултету, као и сагласност предметних наставника, продужетак мобилности одобрава академски ЕСПБ координатор матичног факултета. У случају да вам факултет одобри продужетак мобилности, три стране морају да потпишу измене у уговору о учењу и плану признавања академских активности у иностранству.

Подршка током мобилности

Останите у контакту са нама током трајања мобилности. Ваш ЕСПБ координатор и Канцеларија за међународну сарадњу помагаће вам и током студијског боравка у иностранству и одговарати на сва ваша питања.

Завршетак мобилности

На крају студијског боравка у иностранству у обавези сте да се одјавите на установи домаћину и добијете Потврду о одласку (Certificate of Departure), коју ћете доставити Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета по повратку.

Препис оцена

Препис оцена је доказ остварених академских активности  које ће вам издати установа домаћин. Препис оцена садржи: податке о студенту, називе положених испита, добијене оцене, број постигнутих ЕСПБ бодова по предметима, податке о трајању студијског програма и друге релевантне информације, а посебно објашњење о начину оцењивања и бодовања (национални систем оцењивања). Преписом оцена се потврђује да је план из уговора о учењу остварен.

Рок за издавање преписа оцена по правилу није дужи од пет недеља од завршетка студијског боравка у иностранству.