Боравак у иностранству

Статус одлазног студента на матичном факултету остаје непромењен током мобилности: не прекида студирање у том периоду нити му мирују права и обавезе на матичном факултету јер се сматра да студент своје академске обавезе остварује на установи у иностранству. Студент који се финансира из буџета Републике Србије задржава овај статус, а самофинансирајући студент задржава обавезу редовног плаћања утврђене школарине матичној установи.