Базе података о истраживачима

ORCID – Open Researcher and Contributor ID

ORCID  је покренут 2012. године са циљем да развије универзални систем за идентификацију истраживача.  ORCID омогућава истраживачима самостално креирају и уређују своје профиле. ORCID сервис омогућава повезивање и преузимање података са осталим познатим базама истраживача као што су SCOPUS и ResearcherID у циљу лакшег повезивања научника и институција.
Позив истраживачима Универзитета уметности за отварање ORCID налога
orcid.org

Researcher ID

Researcher ID је сервис цитатне базе Web of Science који омогућава јединствену идентификацију истраживача. Истраживачи самостално креирају и уређују свој профил и добијају јединствену алфанумеричку ознаку. Сервис омогућава преузимање података о научним публикацијамa истраживача из базе података Web of Science или из других програма као што су EndNote, Reference Manager, Zotero, Mendeley и интегрисан је са сервисом ORCID.
researcherid.com

Scopus Author ID

Scopus Author ID је сервис цитатне базе Scopus. Јединствени идентификациони број аутоматски се додељује сваком аутору чије се публикације налазe у Scopus бази тиме групишући заједно сва документа која припрадају једном аутору. Повезан је са сервисом ORCID и омогућава лако интегрисање података у профил аутора на ORCID бази истраживача.
scopus.com

Google Scholar

Истраживачи могу да креирају Google Scholar профил уколико имају публикације индексиране у Google Scholar цитатној бази. Профилна страна аутора обухвата податке о публикацијама, личне податке и библиометријске податке, укључујући h-индекс.
scholar.google.com