др ум. Владимир Татаревић

Редовни професор Факултета примењених уметности

БИОГРАФИЈА

Контакт:
Телефон: +381 11 2626 661
Е-пошта: vladimir.tatarevic@arts.bg.ac.rs 

 

др ум. Владимир Татаревић, проректор Универзитета уметности