др ум. Милета Продановић

Редовни професор Факултета ликовних уметности

БИОГРАФИЈА

Контакт:
Телефон: +381 11 2626 661
Е-пошта: mileta.prodanovic@arts.bg.ac.rs

др ум. Милета Продановић, проректор Универзитета уметности