Историјат Универзитета

Почеци образовања у области умeтности Србије

Универзитет уметности у Београду обједињује четири уметничка факултета – Факултет музичке уметности, Факултет ликовних уметности, Факултет драмских уметности и Факултет примењених уметности. Прва заједница ових институција формирана је 10. јуна 1957. године, када је Народна скупштина Народне Републике Србије донела Закон о Уметничкој академији, као заједници уметничких академија. Две деценије касније уметничке академије прерастају у факултете уметности, а Уметничка академија постаје Универзитет уметности, други самостални београдски универзитет.

Сами факултети Универзитета имају нешто дужу традицију.

Високо уметничко образовање почиње утемељењем првих високих школа – 31. марта 1937. године донета је Уредба о формирању Музичке академије (са драмским одсеком) и Уметничке академије (на којој су изучаване дисциплине ликовних уметности), именовани су чланови стручних комисија и започела је израда наставних планова и програма, избор наставног кадра и припрема за пријем прве генерације студената на јесен 1937. Оснивањем ове две високе уметничке школе крунисани су напори многих прегалаца који су радили на поставци уметничког образовања у нас. Од првих идеја о уметничким школама (Димитрија Јовановића, из 1845, о оснивању „живописног училишта“, затим приватне музичке школе Милана Миловука, која је деловала при Београдском певачком друштву почев од 1853. и Глумачке школе Алекса Бачванског при Народном позоришту у Београду, која је почела да ради 1869) до формирања високошколских институција протекао је дуг пут развоја уметничке педагогије и остварени су значајни резултати. Континуирани рад постижу тек Српска цртачка и сликарска школа, основана 1895. године (она 1905. мења име и постаје Уметничко-занатска школа), Мокрањчева Српска музичка школа, основана 1899. године и Музичка школа „Станковић“, основана 1911. Њима се после Првог светског рата прикључују Уметничка школа и Државна позоришна школа са глумачким и балетским одсеком.

У циљу развоја филмског стваралаштва Комитет за кинематографију Владе ФНРЈ и Председништво Владе ФНРЈ 5. маја 1947. године доносе одлуку о отварању Високе школе за филмску глуму и режију. Крајем 1948. године (26. новембра) основана је Академија за примењену уметност. Академија за позоришну уметност основана је Уредбом Владе ФНРЈ од 11. 12. 1948. године. У то време интензиван развој доживљава и Музичка академија на којој се оснивају нови одсеци и повећава број студената.

Влада ФНРЈ 1950. године доноси решење о спајању Академије за позоришну уметност и Високе школе за филмску глуму и режију у Академију за позоришну уметност. Од 22. 12. 1962. године Академија за позоришну уметност добија назив Академија за позориште, филм, радио и телевизију, а 1973. она постаје Факултет драмских уметности.

Универзитет уметности у Београду данас промовише уметничку креативност и разноврсност као обележје националне културе Србије. Великим спектром студијских програма из уметничких области, наставним кадром, као и уметничком делатношћу Универзитет уметности у Београду и даље представља културни центар шире од граница Балкана. Уклопљени у европски Болоњски наставни процес допринећемо развоју европског универзитетског уметничког образовања.

Од оснивања Уметничке академије (1957. године) као помоћ ректору у раду учествују и проректори, формирајући радно тело – Ректорат.
Ректорат разматра сва питања која се односе на делатности Универзитета.

У својој историји дугој скоро шест деценија Универзитет уметности је имао 17 ректора.

Ректори Универзитета уметности:

stojanovic

Академик Сретен Стојановић, вајар, проф. Академије ликовних уметности, ректор Уметничке академије, 1957-1958.

Аутор портрета: сликар Младен Србиновић, ред. проф. Факултета ликовних уметности.


 

vukdragovic

Академик Михаило Вукдраговић, композитор, проф. Музичке академије, ректор Уметничке академије, 1958-1959.
Проректор:
академик Марко Челебоновић, сликар.

Аутор портрета: Момчило Антоновић, ред. проф. Факултета ликовних уметности.

 


 

kun

Академик Ђорђе Андрејевић Кун, сликар, проф. Академије примењених уметности, ректор Уметничке академије, 1959-1963.
Проректор:
академик Душан Матић, књижевник

Аутор портрета: Слободан Ђуричковић, ред. проф. Факултета примењених уметности.


 

afric

Вјекослав Афрић, филмски редитељ, проф. Академије за позориште, филм, радио и ТВ ректор Уметничке академије, 1963-1965.
Проректор:
Бруно Брун, проф. Музичке академије.

Аутор портрета: Божидар Џмерковић, ред. проф. Факултета примењених уметности.


 

brun

Бруно Брун, проф. Музичке академије, кларинетиста, ректор Уметничке академије, 1965-1971.
Проректори:
Михаило Петров, графичар, проф. Академије примењених уметности, 1965-1967.
Ђорђе Бошан, сликар, проф. Академије ликовних уметности, 1967-1969.
Огњенка Милићевић, позоришни редитељ, проф. Академије за позориште, филм, радио и телевизију.

Аутор портрета: Момчило Марковић, ред. проф. Факултета примењених уметности.

 


 

kratohvil

Јован Кратохвил, вајар, проф. Факултета ликовних уметности, ректор Уметничке академије, 1971-1973.
Проректори:
Драгослав Стојановић Сип, сликар, ред. проф. Факултета примењених уметности, 1971-1973.
Владимир Марковић, ред. проф. Музичке академије, 1971-1973.

Аутор портрета: Славољуб Чворовић, ред. проф. Факултета ликовних уметности.

 


 

sip

Драгослав Стојановић Сип, сликар, проф. Факултета примењених уметности, ректор Универзитета уметности, 1973-1976.
Проректори:
Ратко Ђуровић, филмски сценариста, ред. проф. Факултета драмских уметности, 1973-1976.
Владимир Марковић, виолиниста, ред. проф. Факултета музичке уметности, 1973-1975.
Војин Стојић, вајар, ред. проф. Факултета ликовних уметности, 1973-1977.
Берислав Поповић, композитор, ред. проф. Факултета музичке уметности, 1975-1977.

Аутор портрета: Зоран Павловић, ред. проф. Факултета ликовних уметности.

 


 

djurovic

Ратко Ђуровић, филмски сценариста, ред. проф. Факултета драмских уметности, ректор Универзитета уметности 1976-1977.
Проректори:
Војин Стојић, вајар, ред. проф. Факултета ликовних уметности, 1976-1977.
Берислав Поповић, композитор, ред. проф. Факултета музичке уметности, 1976-1977.

Аутор портрета: Зоран Вуковић, ред. проф. Факултета ликовних уметности.

 


 

novakovic

Радош Новаковић, филмски редитељ, ред. проф. Факултета драмских уметности, ректор Универзитета уметности, 1977-1979.
Проректори:
Војин Стојић, вајар, ред. проф. Факултета ликовних уметности, 1977-1979.
Александар Обрадовић, композитор, ред. проф. Факултета музичке уметности, 1977-1979.
Проректор: Рајко Николић, сликар, ред. проф. Факултета примењених уметности, 1977-1979.
Хорхе Микијели, студент проректор, 1977-1979.

Аутор портрета: Божидар Џмерковић, ред. проф. Факултета примењених уметности.

 


 

obradovic

Александар Обрадовић, композитор, ред. проф. Факултета музичке уметности, ректор Универзитета уметности, 1979-1983.
Проректори:
Рајко Николић, сликар, ред. проф. Факултета примењених уметности, 1979-1981.
Војислав Тодорић, сликар, ред. проф. Факултета ликовних уметности, 1979-1983.
др Дејан Косановић, филмски редитељ, ред. проф. Факултета драмских уметности, 1979-1983.
Богдан Кршић, графичар, ред. проф. Факултета примењених уметности, 1980-1983.
Божидар Милинковић, студент проректор, 1979-1980.
Предраг Стаменковић, студент проректор, 1980-1981.
Радивој Маринковић, студент проректор, 1981-1983.

Aутор портрета: Милица Стевановић, ред. проф. Факултета ликовних уметности.

 


 

stojic

Војин Стојић, вајар, ред. проф. Факултета ликовних уметности, ректор Универзитета уметности, 1983-1985.
Проректори:
Богдан Кршић, графичар, ред. проф. Факултета примењених уметности, 1983-1985.
Берислав Поповић, композитор, ред. проф. Факултета музичке уметности, 1983-1985.
Владан Слијепчевић, филмски редитељ, ред. проф. Факултета драмских уметности, 1983-1985.
Михаило Јанковић, студент проректор, 1983-1985.

Аутор портрета: Милица Стевановић, ред. проф. Факултета ликовних уметности.

 


 

glid

Нандор Глид, вајар, ред. проф. Факултета примењених уметности, ректор Универзитета уметности, 1985-1989.
Проректор:
Бранислав Протић, сликар, ред. проф. Факултета ликовних уметности, 1985-1989.
Миленко Стефановић, кларинетиста, ред. проф. Факултета музичке уметности, 1985-1989.
Владан Слијепчевић, филмски редитељ, ред. проф. Факултета драмских уметности, 1985-1987.
Љубиша Ђокић, драматург, ред. проф. Факултета драмских уметности, 1987-1989.
Златко Марковић, студент проректор, 1985-1987.
Љиљана Симић, студент проректор

Аутор портрета: Миодраг Вујачић Мирски, ред. проф. Факултета примењених уметности.

 


 

marovic

Даринка Матић-Маровић, диригент, ред. проф. Факултета музичке уметности, ректор Универзитета уметности, 1989-1998.
Проректори:
Радомир Шарановић, филмски редитељ, ред. проф. Факултета драмских уметности, 1989-1991.
Зоран Павловић, сликар, ред. проф. Факултета ликовних уметности, 1989-1996.
Божидар Џмерковић, ред. проф. Факултета примењених уметности, 1989-1996.
Светозар Рапајић, позоришни редитељ, ред. проф. Факултета драмских уметности, 1991-1998.
Градимир Петровић, сликар, ред. проф. Факултета примењених уметности, 1996-1998.
Владимир Комад, вајар, ред. проф. Факултета ликовних уметности, 1996-1997.
Зоран Вуковић, сликар, ред. проф. Факултета ликовних уметности, 1997-1998.
Иван Деспотовић, студент проректор, 1989-1991.
Јелена Вукомановић, студент проректор, 1991-1994.

Аутор портрета: Анђелка Бојовић, ред. проф. Факултета ликовних уметности.

 


 

bakocevic

Радмила Бакочевић, оперска певачица, ред. проф. Факултета музичке уметности, ректор Универзитета уметности 1998-2000.
Проректори:
Градимир Петровић, сликар, ред. проф. Факултета примењених уметности, 1998-2000.
Зоран Вуковић, сликар, ред. проф. Факултета ликовних уметности, 1998-2000.
Славенко Салетовић, позоришни редитељ, ред. проф. Факултета драмских уметности, 1998-2000.

Аутор портрета: Миланка Берберовић, костимограф, ред. проф. Факултета примењених уметности.


 

sesic

Др Милена Драгићевић Шешић, ред. проф. Факултета драмских уметности, ректор Универзитета уметности, 2000-2004.
Проректори:
мр Марија Драгојловић, ред. проф. Факултета ликовних уметности, 2000-2001.
мр Чедомир Васић, ред. проф. Факултета ликовних уметности, 2000-2004.
мр Зоран Ерић, ред. проф. Факултета музичке уметности, 2000-2004.
Бранимир Карановић, ред. проф. Факултета примењених уметности, 2000-2004.
Сашка Цвијановић, студент проректор, 2000-2004.

Аутор портрета: Здравко Јоксимовић, вајар, ванр. проф. Факултета ликовних уметности

 


 

sesic

мр Чедомир Васић, ред. проф. Факултета ликовних уметности, ректор Универзитета уметности, 2004-2009.
Проректори:
Небојша Игњатовић, ред. проф. Факултета музичке уметности уметности, 2004-2005.
Коста Крсмановић, ред. проф. Факултета примењених уметности, 2004-2009.
Андрија Ђукић, ред. проф. Факултета драмских уметности, 2004-2008.
Срђан Хофман, ред. проф. Факултета музичке уметности, 2005-2009.
Ивана Вујић, ред. проф. Факултета драмских уметности, 2008-2009.
Војислав Клачар, студент проректор, 2004-2006.
Марта Попивода, студент проректор, 2006-2008.
Милош Милетић, студент проректор, 2008-2009.

 


Ljiljana Mrkić Popović 004

др Љиљана Мркић Поповић, ред. проф. Факултета драмских уметности, ректор Универзитета уметности, 2009-2015.
Проректори:
др Димитрије Големовић, ред. проф. Факултета музичке уметности уметности, 2009-2015.
мр Анђелка Бојовић, ред. проф. Факултета ликовних уметности, 2009-2015.
Марина Накићеновић, ред. проф. Факултета примењених уметности, 2009-2015.
Никола Радека, студент проректор, 2010-2013.
Лука Тилингер, студент проректор, 2013-2014.
Тања Мијатовић, студент проректор, 2014-2015.