Мисија Универзитета

Универзитет уметности у Београду је једини специјализовани универзитет за уметничко образовање у Републици Србији који окупља студенте и наставнике из земље и региона Југоисточне Европе. Универзитет нуди широк спектар студијских програма из свих уметничких области, као и студијске програме намењене професионалцима у области културе и медија.

Као најстарија и највећа институција високог уметничког образовања у Србији, Универзитет уметности настоји да промовише уметничку креативност и разноврсност као суштинска обележја националне културе и потребе друштва у целини, и да доприноси развоју локалне заједнице у којој је ситуиран.

Универзитет је отворен ка друштву и његовим захтевима преко специфичних културних пројеката и акција које доприносе општем процесу друштвених реформи, пре свега процесу развоја и унапређења уметности, науке и високог образовања.

Задржавајући своје специфичности, Универзитет уметности је одлучан да се интегрише у европски академски простор и да, сходно својим потенцијалима, у најбољем духу заједништва Универзитета и факултета који га чине, потврди свој статус значајне међународне установе високог уметничког образовања на Балкану.

Зграда Ректората УУ
Зграда Ректората УУ