Стручне службе

• Генерални секретар Олга Станковић
sekretar@arts.bg.ac.rsolga.stankovic@arts.bg.ac.rs

Кабинет ректора:
Шеф кабинета Марија Николић Радоњић
kabinet@arts.bg.ac.rsmarija.nikolic@arts.bg.ac.rs
Стручни сарадник и секретар ректора Бранка Тијанић
rektor@arts.bg.ac.rsbranka.tijanic@arts.bg.ac.rs

Служба за правне и опште послове:
Стручни сарадник за правне послове  сп. Даниела Ћетковић
educate@arts.bg.ac.rsdaniela.cetkovic@arts.bg.ac.rs
Шеф технике Радосав Ђурић
Технички секретар Аниела Ђорђевић
rektorat@arts.bg.ac.rs,  aniela.djordjevic@arts.bg.ac.rs
• Сарадник за административно-техничке послове
и послове одржавања путничког возила – возач Александар Димитријевић

Центар за интердисциплинарне студије:
Руководилац центра Гордана Љубић Савин
koordinator.is@arts.bg.ac.rs,  gordana.ljubic@arts.bg.ac.rs
Стручни сарадник Јулија Матејић
julija.matejic@arts.bg.ac.rs, coordinator@arts.bg.ac.rs
Стручни сарадник мр Предраг Миладиновић
centar@arts.bg.ac.rs,  predrag.miladinovic@arts.bg.ac.rs

Служба за међународну сарадњу:
Руководилац службе Јасмина Миловановић
international.relations@arts.bg.ac.rsjasmina.milovanovic@arts.bg.ac.rs

Служба за финансијско – материјалне послове:
Руководилац службе Јелена Зековић Мирић
finansije@arts.bg.ac.rs,  jelena.zekovic@arts.bg.ac.rs
Контиста билансиста - ликвидатор Гордана Поповић
Књиговођа Весна Јанковић
Благајник Драгица Михајловић

Помоћна служба:
Помоћни сарадник – спремачица Бранкица Стојков
Помоћни сарадник – спремачица Слађана Јокић Денчић

Адреса: Косанчићев венац 29, 11000 Београд
Телефон: (011) 262 51 66
Факс: (011) 262 97 85
E-пошта: rektorat@arts.bg.ac.rs