Контакт

Универзитет уметности у Београду
Адреса: Косанчићев венац 29, Београд 11 000
Тел.: +381 11 262 51 66
Факс: +381 11 262 97 85
Веб сајт: www.arts.bg.ac.rs

мр Предраг Миладиновић
стручни сарадник Центра за интердисциплинарне студије
Тел. +381 11 262 59 74
Е-пошта: predrag.miladinovic@arts.bg.ac.rs,
centar@arts.bg.ac.rskoordinator.is@arts.bg.ac.rs

Ана Фотев, координатор УНЕСКО катедре за културну политику и менаџмент
Тел. +381 11 262 42 81
E-пошта: coordinator@arts.bg.ac.rs