Контакт

Универзитет уметности у Београду
Адреса: Косанчићев венац 29, Београд 11 000
Тел.: +381 11 262 51 66
Факс: +381 11 262 97 85
Веб сајт: www.arts.bg.ac.rs

Гордана Љубић Савин
руководилац интердисциплинарних студија
Тел. +381 11 262 59 74
E-пошта: gordana.ljubic@arts.bg.ac.rskoordinator.is@arts.bg.ac.rs

Јулија Матејић
стручни сарадник Центра за интердисциплинарне студије
Тел. +381 11 262 42 81
E-пошта: julija.matejic@arts.bg.ac.rs, coordinator@arts.bg.ac.rs

мр Предраг Миладиновић
стручни сарадник Центра за интердисциплинарне студије
Тел. +381 11 2625 955
Е-пошта: predrag.miladinovic@arts.bg.ac.rs,   centar@arts.bg.ac.rs