Мастер студије

На мастер студијама Факултета драмских уметности реализују се три студијска програма са 9 модула.
Трајање:
2 семестра

ЕСПБ: 60
Језик: српски

Драмске и аудиовизуелне уметности (9 модула):

Глума
МАС Глума – листа предмета

Позоришна и радио режија
МАС Позоришна и радио режија – листа предмета

Драматургија
МАС Драматургија – листа предмета

Филмска и телевизијска режија
МАС Филмска и телевизијска режија – листа предмета

Филмска и телевизијска продукција
МАС Филмска и телевизијска продукција – листа предмета

Камера
МАС Камера – листа предмета

Монтажа
МАС Монтажа – листа предмета

Снимање и дизајн звука
МАС Снимање и дизајн звука – листа предмета

Реклама и медији
Концепт студија се заснива на развијању способности студената да на креативан начин приступе уобличавању тржишне комуникације, односа са јавношћу и медијских наступа. Методологија наставе предвиђа теоријска предавања, практичан рад на часу, вежбе, консултације и самосталан рад студената.

МАС Реклама и медији – листа предмета


Менаџмент културе и медија

МАС Менаџмент културе и медија – листа предмета


Теорија драмских уметности и медија

Програм се састоји од три структуралне целине: општеобразовни предмети методолошко-епистемолошке природе, предмети који проблемски и аналитички уводе студенте у актуелну театролошку, филмолошку и медиолошку проблематику и истовремено иницирају теоријску припрему за израду завршне мастер тезе и широки спектар изборних курсева.

МАС Теорија драмских уметности и медија – листа предмета