Студијски програми

Програм уметничких мастер студија:
• Уметност и дизајн видео игара

Програми научних мастер студија:
• Теорија уметности и медија
• Културна политика и менaџмент (интеркултурализам и медијација на Балкану)
UNESCO катедра

Програми уметничких докторских студија:
• Вишемедијска уметност
• Дигитaлна уметност

Програми научних докторских студија:
• Теорија уметности и медија

 

Уметност и дизајн видео игара

Ниво и врста студија: Мастер академске студије
Трајање студијског програма: 1,5 година / 3 семестра
ЕСПБ: 90

Циљ:  По завршеним мастер студијама  Уметност и дизајн видео игара од студента се очекује да ће бити оспособљен за ефикасан тимски рад са различитим профилима стручњака дизајнерима, уметницима и програмерима – ангажованим у продукцији видео игара. Истовремено би требало да је овладао општим академским знањима и вештинама, уметничким и техничко-технолошким аспектима везаним за област дизајна и продукције видео-игара, као и другим сродним гранама креативних индустрија.

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН ВИДЕО ИГАРА – ИНФОРМАТОР МАСТЕР

Теорија уметности и медија

Ниво и врста студија: Мастер академске студије
Трајање студијског програма: 1 година / 2 семестра
ЕСПБ: 60

Циљ: Завршетком једногодишњег студијског програма Теорија уметности и медија студент стиче академски назив мастер теоретичар – уметност и медији и оспособљен је за научни теоријски, истраживачки и педагошки професионални рад у областима односа појединачних уметничких дисциплина, нових уметничких дисциплина као и медија и културе.

ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА – ИНФОРМАТОР МАСТЕР

Kултурна политика и менаџмент (интеркултурализам и медијација на Балкану)


UNESCO катедра

Ниво и врста студија: Мастер академске студије
Трајање студијског програма: 1 година / 2 семестра
ЕСПБ: 60

Циљ: Завршетком једногодишњег студијског програма Културна политика и менаџмент студент стиче академски назив мастер менаџер – култура и медији и оспособљен је за научни и професионални рад на: развојним и стратешким пројектима у области културе, уметности и медија; репозиционирању постојећих и стварању нових културних/уметничких/медијских институција и организација; успостављању концепција и одговарајућих инструмената културне политике у сваком домену уметничког стваралаштва и културном развоју уопште; развијању и успостављању инструмената регионалне културне сарадње.
У основи студијског програма је идеја културне разноликости, а посебна пажња поклања се проблемима међукултурног дијалога и културне сарадње балканских земаља.

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ – ИНФОРМАТОР МАСТЕР 

Стипендија Јелена Лазаревић

Драган Клаић регионална студентска стипендија

 http://www.culturalmanagement.ac.rs/rs/

Вишемедијска уметност


Аутор: Марина Илић, докторски уметнички пројекат на студијском програму Вишемедијска уметност

 

Ниво и врста студија: Докторске уметничке студије
Трајање студијског програма: 3 године / 6 семестара
ЕСПБ: 180

Циљ: Студијски програм Вишемедијска уметност је усмерен на самосталан интердисциплинарни уметничко истраживачки рад и изучавање теорије и модела вишемедијске уметности. Након завршених докторских студија и одбрањеног докторског уметничког пројекта, од студента се очекује да буде способан за самосталан интердисциплинарни истраживачки рад у области уметности, надградњу и усавршавање индивидуалне уметничке праксе као и за бављење специфичнним областима теоријско-практичног рада у вишемедијској уметности, образовању, медијима и култури.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ВИШЕМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ – ИНФОРМАТОР ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Структура студијског програма Вишемедијска уметност

Дигитална уметност


Аутор: Јелена Николић, докторски уметнички пројекат на студијском програму Дигитална уметност

 

Ниво и врста студија: Докторске уметничке студије
Трајање студијског програма: 3 године / 6 семестара
ЕСПБ: 180

Циљ: Студијски програм – Дигитална уметност је усмерен на интердисциплинарни уметничко истраживачки рад и изучавање теорија о уметностима. Након завршених докторских студија и одбрањеног докторског уметничког рада, од студента се очекује да буде способан за самосталан интердисциплинарни истраживачки рад у области дигиталних уметности, надградњу и усавршавање индивидуалне уметничке праксе као и за бављење специфичнним областима теоријско-практичног рада у уметностима, образовању, медијима и култури.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИГИТАЛНА УМЕТНОСТ – ИНФОРМАТОР ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

Структура студијског програма Дигитална уметност 

ВЕБ САЈТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: www.digitalartprogram.info
https://vimeo.com/user82717760

Теорија уметности и медија

Ниво и врста студија: Докторске научне студије
Трајање студијског програма: 3 године / 6 семестара
ЕСПБ: 180

Циљ: Студент након завршених докторских студија и одбрањене научне докторске дисертације стиче звање доктор наука о уметностима. Студент је стекао највише научно звање за научни и истраживачки интердисциплинарни рад о односима посебних уметничких дисциплина, о односима нових уметничких дисциплина, нових медија, те високе и популарне културе и уметности. Звање доктора наука о уметностима обезбеђује студенту компетенције за научни, истраживачки и педагошки рад на универзитету и научним институцијама.

ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА – ИНФОРМАТОР ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ