Студијске области

Интердисциплинарне уметничке области:
Вишемедијска уметност;
Дигитална уметност.

Интердисциплинарне научне области:
Теорија уметности и медија;
Културна политика и менаџмент у култури;
Meђународно истраживање извођачких уметности;

 

Интердисциплинарна уметничка област – Вишемедијска уметност

Студије вишемедијске уметности охрабрују уметнике да истражују синтезоване уметничке праксе.
Вишемедијска уметност означава најшире схваћену уметничку делатност здруживања медија различитих по дејству на чула (визуелни, звучни, тактилни), с обзиром на врсту знакова (нпр. музички и говорни) и на складиштење и обраду сигнала (магнетска трака, филм, видео, дигитални мултимедиј). Опсег здруживања медија обухвата све видове од пуке истовремености наступа до стапања у уметничку целину.

Студије вишемедијске уметности усмерене су ка развијању креативних могућности студената у тој области, проширивању теоријско-естетичког знања и развијању аналитичког и процењивачког промишљања.

Кроз предавања, практични рад у различитим медијима и индивидуални рад у сарадњи са ментором полазници истовремено развијају уметнички и научно-теоријски приступ у овој области уметничког стваралаштва.

Интердисциплинарна уметничка област – Дигитална уметност

Дигитална уметност је интердисциплинарна уметничка делатност чији је циљ уметничко изражавање кроз дигиталну технологију.
У времену дигиталне револуције технологија је изменила свет око нас, а за уметнике је отворила нови стваралачки медиј.

Студије дигиталне уметности на Универзитету уметности омогућују креативним полазницима да кроз рад у дигиталној технологији достигну своје уметничке циљеве. Коришћењем дигиталних видео и аудио средстава отвара се пут ка стварању уметничких дела у споју класичних техника са компјутерском анимацијом и дигиталним композитом.

Кроз предавања, практичну наставу и индивидуални рад у сарадњи са ментором полазници стичу највиши ниво знања, способности и компетенције за самостално и групно уметничко деловање коришћењем дигиталне технологије.

www.digitalartprogram.info

Интердисциплинарна научна област – Теорија уметности и медија

Студије теорије уметности и медија полазнике уводе у савремене токове и стремљења наука о уметностима и медијима, са акцентом на аналитичком и истраживачком раду, као и изучавању интердисциплинарних и мултимедијалних уметничких праксâ и теорија.

Примарни циљ студија јесте оспособљавање студената за интердисциплинарно теоријско, аналитичко, критичко бављење мултимедијалом, али се истовремено уметницима пружа прилика да прошире своја теоријска знања.

Интердисциплинарним и компаративним изучавањем савремене теорије уметности, увођењем нових теоријских гледишта, директним повезивањем са кретањима у теорији уметности на интернационалној сцени долази се до највишег степена научно-теоријског образовања.

Студенти се оспособљавају за научни рад, истраживање, анализу, интерпретацију и промишљање о уметностима и њиховом међусобном прожимању и преплитању.

Интердисциплинарна научна област – Културна политика и менаџмент

UNESCO катедра, заједнички програм са Универзитетом Лион 2, Лион, Француска

Студије културне политике и менаџмента у култури представљају програм специфичних професионалних усмерења у области менаџмента у култури и уметности, културне политике, комуникације и медија.

Студијски програм, који се одвија на енглеском и француском језику, стекао је међународни углед и титулу UNESCO катедре. Уз акредитацију два француска универзитета – Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (Université Pierre Mendès-France) i Université Lyon 2 и подршку других универзитета, професионалних организација и експерата из целе Европе, програм привлачи студенте из балканских земаља, али и студенте из Европе и широм света.

Посебну пажњу програм поклања питањима и проблемима комуникације и културне сарадње између балканских земаља, као и идеји културног плурализма.

Ове студије су јединствена прилика за међусобно упознавање и повезивање будућих креатора културне политике и менаџера развојних пројеката и културних / уметничких / медијских институција и организација у земљама Балкана. Њихов заједнички рад и сарадња са професорима међународног реномеа стварају изузетне услове за стално унапређивање наставног програма и процеса, као и за суштинску промоцију и имплементацију принципа културног плурализма на Балкану.

Интердисциплинарна научна област – Међународно истраживање извођачких уметности – MAIPR

Програм се одвија на енглеском језику.

Програм под називом Еразмус Мундус: Међународно истраживање извођачких уметности – MAIPR од 2011 до 2013 партнерски остварују Универзитет у Ворику (University of Warwick), Велика Британија, Универзитет у Амстердаму (University van Amsterdam) Холандија, Универзитет у Хелсинкију (Helsingin Yliopisto), Финска, и Универзитет уметности у Београду.

Од школске 2013/14 програм наставља да се одвија под називом Међународно истраживање извођачких уметности – MAIPR са партнерима: Универзитет у Ворику (University of Warwick), Велика Британија, Универзитет уметности у Београду и Тринити Колеџ (Trinity College), Даблин, Ирска.

Програм траје три семестра и осмишљен је са идејом да привуче најбоље студенте и практичаре из области позоришта и извођачких уметности широм света. Без обзира на земљу порекла, сви студенти се обавезно пријављују преко Универзитета у Ворику, као главног носиоца програма.

Пријаве се подносе on-line, Универзитету у Ворику, контакт особа је Ms Lindzey Mullard, email: maipr@warwick.ac.uk

Више о програму на сајту Универзитета у Ворику http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/theatre_s/postgraduate/maipr/

У складу са циљевима и природом програма мобилности, студенти ће у току 2013/14 године (1. октобар 2013 – 31. децембар 2014) похађати наставу и обављати уметничка истраживања на 2 партнерска универзитета (Ворик и Београд), имају обавезну стручну праксу и Летњу школу у Ирској, док истраживања за завршни рад могу да спроведу у једној или више партнерских земаља. Менторство над израдом завршне мастер тезе такође се заснива на партнерском принципу. Студент има два супервизора — ментора и ко-ментора са партнерског универзитета . Ментор и ко-ментор заједнички саветују студента и оцењују завршни рад.

Студенти који успешно заврше програм стичу 120 ЕСПБ и две мастер дипломе: Универитета у Ворику и Универзитета уметности у Београду са стручним звањима: