Специјалистичке студије

На специјалистичким студијама Факултета музичке уметности реализују се два студијска програма и 21 модул.
Трајање:
2 семестра

ЕСПБ: 60
Језик: српски

Извођачке уметности (21 модул):

Циљ специјалистичког академског студијског програма Извођачке уметности је продубљивање и усавршавање индивидуалних способности за самосталну концертну активност, учешће у раду музичких ансамбала и оркестара, као и компетенција за рад у музичко-педагошким установама на нивоу средњих школа. Кроз једногодишњи студијски програм специјалистичких академских студија студенти се додатно оспособљавају да се кроз примену знања и вештина припреме за радни процес како у области педагогије тако и у области самосталног наступа на концертном подијуму. По завршетку специјалистичког академског студијског програма Извођачке уметности студент стиче компетенције не само за самосталну уметничку активност, учешће у раду ансамбала и педагошки рад у средњем музичко-извођачком образовању, већ и за рад у институцијама културе, као и могућност за наставак школовања на одговарајућим студијским програмима на трећем степену студија – докторске академске студије.

Студијски програм Извођачке уметности састоји се од 21 модула:
Дириговање, Соло певање, Клавир, Виолина, Виoла, Виoлончело, Контрабас, Флаута, Обоа, Кларинет, Фагот, Труба, Хорна, Тромбон, Туба, Гитара, Оргуље, Удараљке, Харфа, Чембало, Камерна музика.

САС Дириговање – листа предмета
САС Соло певање – листа предмета
САС Клавир – листа предмета
САС Виолина – листа предмета
САС Виола – листа предмета
САС Виолончело – листа предмета
САС Контрабас – листа предмета
САС Флаута – листа предмета
САС Обоа – листа предмета
САС Кларинет – листа предмета
САС Фагот – листа предмета
САС Труба – листа предмета
САС Хорна – листа предмета
САС Тромбон – листа предмета
САС Туба – листа предмета
САС Гитара – листа предмета
САС Оргуље – листа предмета
САС Удараљке – листа предмета
САС Харфа – листа предмета
САС Чембало – листа предмета
САС Камерна музика – листа предмета

Музичка теорија

Студијски програм специјалистичких академских студија Музичка теорија, припада пољу друштвено-хуманистичких наука, област наука о уметностима – музичка уметност и садржи све елементе утврђене Законом. Специјалистичке академске студије Музичка теорија, конципиране су са циљем продубљивања знања и разумевања научне области како би студенти стекли повећану способност повезивања знања у решавању сложенијих проблема, као и већу креативност и слободу у истраживачком раду.

САС Музичка теорија – листа предмета