Докторске студије

На докторским студијама Факултета ликовних уметности реализује се студијски програм Ликовне уметности.
Трајање: 6 семестара
ЕСПБ: 180
Језик: српски


Ликовне уметности

Циљ докторског студијског програма Ликовне уметности јесте развој, реализација, активна одбрана, презентација и промоција комплексног истраживачког уметничког дела/пројекта  концептуално, теоријско-методолошки, утемељеног и изведеног под надзором ментора а у односу на актуелности савремене уметности и теорије уметности и медија као и у односу на прилике глобалног система уметности и подручје културе.

Овај студијски програм омогућава кандидату да изведе релевантан уметнички рад који демонстрира компетенције и свест о токовима, збивањима и расправама у пољу ликовне и визуелне уметности. Истовремено програм кандидату такође омогућава да достигне професионално висок стандард реализације уметничких пројеката и радова  који су препознатљиви широкој уметничкој и културној јавности.

Студент је способан за организовање, планирање, извођење и презентацију сопствених уметничких пројеката као и групних, институционалних или неформалних уметничких, културних и образовних пројеката из области визуелних уметности.

ДАС Ликовне уметности – листа предмета