Увид јавности

Докторски уметнички пројекат

Позориште интегрисаних медија кандидата Александра Давића

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта Позориште интегрисаних медија

налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, први спрат, канцеларија 36 и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 15. маја 2017. године

 


 

Докторски уметнички пројекат

Критичка ремедијатизација ратног филма – Интерактивна инсталација кандидата Tање Јуричан

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта Критичка ремедијатизација ратног филма – Интерактивна инсталација

налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, први спрат, канцеларија 36 и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 12. маја 2017. године