Увид јавности

Докторски уметнички пројекат

“АПСОЛУП – Секундарно значење апсолутног лупа кроз медиј синемаграфа“ кандидата Николаоса Катсоулотоса

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта „АПСОЛУП – Секундарно значење апсолутног лупа кроз медиј синемаграфаналазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 14. маја  2019. године.


Докторскa  дисертација

Теорија и пракса критичке левице у југословенској култури (југословенска уметност између два светска рата и револуционарни друштвени покрет) кандидаткиње Виде Кнежевић

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Теорија и пракса критичке левице у југословенској култури (југословенска уметност између два светска рата и револуционарни друштвени покрет) налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 14. маја  2019. године.


Докторски уметнички пројекат

Музеј изгубљеног детињства кандидаткиње Катарине Рогановић

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта Музеј изгубљеног детињства налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 10. маја  2019. године.


Докторскa дисертација

Музичка концепција радијског дискурса “версус” аудиторијум – видови трансформација међусобних релација сагледаних у интердисциплинарном пољу теорије медија кандидаткиње Марије Каран

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Музичка концепција радијског дискурса “версус” аудиторијум – видови трансформација међусобних релација сагледаних у интердисциплинарном пољу теорије медија налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 9. априла  2019. године.