Увид јавности

Докторски уметнички пројекат:

“СВЕ У СВЕМУ – вишемедијски перформанс у форми мјузикла”

студент Иван Илић

(ментор: Светозар Рапајић, професор емеритус)

и Извештај комисије за оцену и одбрану докторскког уметничког пројекта Ивана Илића, налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 29. јануара  2019. године или на линку: http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/26


Докторски уметнички пројекат:

ДИГИТАЛНА ПОРТАТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА: Телесно приказивање – слика идентитета (вишемедијска просторна инсталација)

кандидаткиње Вање Станковић

(ментор: др ум. Миливој Павловић, ванр. проф. ФЛУ)

као и  Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког прoјекта  стављају се на увид јавности почев од 14. јануара 2020. године и  и могу се погледати у року од 30 дана у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, или на линку: http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/26


Докторски уметнички пројекат:

Музеј заборављених емоција – Дигитална просторна инсталација

кандидатa Милана Ђурића

(ментор: Ивана Вујић Коминац)

као и  Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког прoјекта  стављају се на увид јавности почев од 16. децембра  2019. године и  и могу се погледати у року од 30 дана у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, или на порталу: http://eteze.arts.bg.ac.rs/


Докторски уметнички пројекат:

(Re)searching Wasted Times – вишемедијска просторна инсталација

кандидаткиње Тијане Траиловић

(ментор: др ум. Светлана Савић)

као и  Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког прoјекта  стављају се на увид јавности почев од 12. новембра  2019. године и  и могу се погледати у року од 30 дана у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, или на порталу: http://eteze.arts.bg.ac.rs/


Докторски уметнички пројекат:

И НЕУСПЕХ ЈЕ МОГУЋНОСТ – симбиоза електроакустичке музике и плесног перформанса у наративном вишемедијском делу

кандидата Горана Ерића

(ментор: др ум. Светлана Савић)

као и  Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког прoјекта  стављају се на увид јавности почев од 12. новембра  2019. године и  и могу се погледати у року од 30 дана у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, или на порталу: http://eteze.arts.bg.ac.rs/


Докторски уметнички пројекат:

МЕЂУВРЕМЕ – интерактивна мултиекранска видео инсталација

кандидаткиње Анике Тесле,

(ментор: мр Миодаг Медиговић)

као и  Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког прoјекта стављају се се на увид јавности почев од 12. новембра  2019. године и могу се погледати у року од 30 дана у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8 или на порталу: http://eteze.arts.bg.ac.rs/


Докторски уметнички пројекат:

АСИМЕТРИЈА / ТРИ ТЕРИТОРИЈЕ ЛЕТА, дугометражни играни филм“ кандидаткиње Машe Нешковић,

ментор: др Драган Веселиновић, ред. проф. ФДУ, коментори: др Никола Шуица, ред. проф. ФЛУ и Олег Новковић, ванр. проф. ФДУ

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторскког уметничког пројекта Маша Нешковић,, налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 27. септембра  2019. године или на линку: http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/26


Докторски уметнички пројекат:

“УРОЊЕНИ-Вишемедијски уметнички пројекат” кандидаткиње Марине Илић

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторскког уметничког пројекта Марине Илић, налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 26. септембра  2019. године или на линку: http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/26


Докторска дисертација:

Студије извођачких уметности: перформативност и функција телесног геста у пијанизму” кандидаткиње Марије Динов Васић

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторске дисертације стављају се на увид јавности почев од 11. септембра  2019. године и  и могу се погледати у року од 30 дана у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, или на порталу: http://eteze.arts.bg.ac.rs/


Докторски уметнички пројекат:

LIGHT-NESS – мултимедијална инсталација” кандидаткиње Душице Иветић

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког прoјекта  стављају се на увид јавности почев од 11. септембра  2019. године и  и могу се погледати у року од 30 дана у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, или на порталу: http://eteze.arts.bg.ac.rs/


Докторски уметнички пројекат

“ЗАПИСИ ИЗ АУТОБИОГРАФСКЕ БАШТЕ – ВИШЕМЕДИЈСКА ПРОСТОРНА ИНСТАЛАЦИЈА” кандидата Ивана Шуковића

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта стављају се на увид јавности почев од 2. септембра  2019. године и могу се погледати у року од 30 дана у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, или на порталу: http://eteze.arts.bg.ac.rs/


Докторски уметнички пројекат

„ПОКРЕТ И ПОГЛЕД – извођење линије из визуелне, звучне и кинестетичке белешке“ кандидаткиње Драгане Б. Стевановић

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта стављају се се на увид јавности почев од 2. септембра  2019. године и могу се погледати у року од 30 дана у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8 или на порталу: http://eteze.arts.bg.ac.rs/