Увид јавности

Докторски уметнички пројекат

МАСЕ – вишемедијска видео инсталација кандидатa Биљане Велиновић

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта МАСЕ – вишемедијска видео инсталација
налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, први спрат, канцеларија 36 и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 7. марта 2018. године.