Увид јавности

Докторски уметнички пројекат

У потрази за домом – вишемедијска просторна инсталација кандидата Јелене Владушић

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта У потрази за домом – вишемедијска просторна инсталација

налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, први спрат, канцеларија 36 и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 19. јула 2017. године

 


 

 

Докторски уметнички пројекат

Ехо кратких слика (играно-анимирани кратки филм, у интеракцији са публиком) кандидата Снежане Трстењак

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта Ехо кратких слика (играно-анимирани кратки филм, у интеракцији са публиком) 

налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, први спрат, канцеларија 36 и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 18. јула 2017. године

 


Докторски уметнички пројекат

Још један прозор у базену - проширена видео инсталација кандидата Милорада Ђокића

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта Још један прозор у базену - проширена видео инсталација

налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, први спрат, канцеларија 36 и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 4. јула 2017. године

 


 

 

Докторски уметнички пројекат

Позориште интегрисаних медија кандидата Александра Давића

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта Позориште интегрисаних медија

налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, први спрат, канцеларија 36 и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 15. маја 2017. године

 


 

Докторски уметнички пројекат

Критичка ремедијатизација ратног филма – Интерактивна инсталација кандидата Tање Јуричан

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта Критичка ремедијатизација ратног филма – Интерактивна инсталација

налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, први спрат, канцеларија 36 и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 12. маја 2017. године