Увид јавности

Докторски уметнички пројекат:

„КРЕВЕТ ЗА ТРОЈЕ“ – интерактивне позоришне представе по мотивима истоимене

драме Милорада Павића“

студент  Ивана Томић,

ментор: Ивана Вујић Коминац, ред. проф. ФДУ,

и Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта, налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 10. децембра  2021. године или на линку: http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/542

 


Докторска дисертација:

Улога нових медија у савременом музичком извођаштву

(Развој праксе музичког извођаштва у односу на друштвено-културни контекст и имплементацију нових технологија у оквирима перформанса, редизајнираног инструментаријума, архивирања и педагогије музичког извођаштва)

студенткиња  Тијана Лукић,

ментор: др Соња Маринковић, ред. проф. ФМУ,

и Извештај комисије за оцену и одбрану докторске дисертације, налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 10. децембра  2021. године или на линку: http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/541