Увид јавности

Докторски уметнички пројекат

S.U. (Виртуелни уметнички идентитет и његови реални учинци у култури) кандидатa Бојане Кнежевић

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта S.U. (Виртуелни уметнички идентитет и његови реални учинци у култури)

налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, први спрат, канцеларија 36 и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 7. новембра 2017. године.