Увид јавности

Докторскa дисертација

Видљивост у простору кризе: савремене теорије ексцеса кандидаткиње Јелене Николић Вановић

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Видљивост у простору кризе: савремене теорије ексцеса налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, први спрат, канцеларија 36 и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 23. јула  2018. године.


Докторски уметнички пројекат

Грех неадекватног тела – интерактивна видео инсталација кандидаткиње Мине Радовић

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта Грех неадекватног тела – интерактивна видео инсталација налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, први спрат, канцеларија 36 и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 16. јула  2018. године.


Докторски уметнички пројекат

ИНСПИРУТАК« – кратки анимирани филм кандидатa Петра Стаменковића

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта ИНСПИРУТАК« – кратки анимирани филм налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, први спрат, канцеларија 36 и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 16. јула  2018. године.


Докторски уметнички пројекат

Град – интерактивни интернет наратив кандидаткиње Јадранке Терзић

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта Град – интерактивни интернет наратив налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, први спрат, канцеларија 36 и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 9. јула  2018. године.


Докторски уметнички пројекат

Фотографија као место  преласка ефемернног у  етернално (Простори сећања и памћења са краја XIX  и почетка XX века у Краљевини Србији) кандидаткиње Данијеле Димковић

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта Фотографија као место  преласка ефемернног у  етернално (Простори сећања и памћења са краја XIX  и почетка XX века у Краљевини Србији) налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, први спрат, канцеларија 36 и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 2. јула  2018. године.