Увид јавности

Докторски уметнички пројекат:

АСИМЕТРИЈА / ТРИ ТЕРИТОРИЈЕ ЛЕТА, дугометражни играни филм“ кандидаткиње Машe Нешковић,

ментор: др Драган Веселиновић, ред. проф. ФДУ, коментори: др Никола Шуица, ред. проф. ФЛУ и Олег Новковић, ванр. проф. ФДУ

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторскког уметничког пројекта Маша Нешковић,, налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 27. септембра  2019. године или на линку: http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/26


Докторски уметнички пројекат:

“УРОЊЕНИ-Вишемедијски уметнички пројекат” кандидаткиње Марине Илић

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторскког уметничког пројекта Марине Илић, налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 26. септембра  2019. године или на линку: http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/26


Докторска дисертација:

Студије извођачких уметности: перформативност и функција телесног геста у пијанизму” кандидаткиње Марије Динов Васић

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторске дисертације стављају се на увид јавности почев од 11. септембра  2019. године и  и могу се погледати у року од 30 дана у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, или на порталу: http://eteze.arts.bg.ac.rs/


Докторски уметнички пројекат:

LIGHT-NESS – мултимедијална инсталација” кандидаткиње Душице Иветић

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког прoјекта  стављају се на увид јавности почев од 11. септембра  2019. године и  и могу се погледати у року од 30 дана у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, или на порталу: http://eteze.arts.bg.ac.rs/


Докторски уметнички пројекат

“ЗАПИСИ ИЗ АУТОБИОГРАФСКЕ БАШТЕ – ВИШЕМЕДИЈСКА ПРОСТОРНА ИНСТАЛАЦИЈА” кандидата Ивана Шуковића

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта стављају се на увид јавности почев од 2. септембра  2019. године и могу се погледати у року од 30 дана у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, или на порталу: http://eteze.arts.bg.ac.rs/


Докторски уметнички пројекат

„ПОКРЕТ И ПОГЛЕД – извођење линије из визуелне, звучне и кинестетичке белешке“ кандидаткиње Драгане Б. Стевановић

и

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта стављају се се на увид јавности почев од 2. септембра  2019. године и могу се погледати у року од 30 дана у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8 или на порталу: http://eteze.arts.bg.ac.rs/