Еразмус+ изградња капацитета у високом образовању

Побољшавање дигиталних компетенција и предузетничких вештина код академских музичара у Србији за културно ангажованије друштво
ДЕМУСИС

598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Еразмус + Изградња капацитета у високом образовању
Дигитални медији, предузетништво, и учење на даљину (eLearning) досад су имали споредну улогу у високом музичком образовању у Србији, упркос све заступљенијој дигитализацији многобројних ресурса и скорашњем снажном развоју ИТ сектора у Србији.

Пројекат Побољшавање дигиталних компетенција и предузетничких вештина код академских музичара у Србији за културно ангажованије друштво – ДЕМУСИС  усмерен је ка побољшању предузетничких способности академских музичара за уметничко, креативно, критичко и одговорно (према себи и другима) коришћење дигиталних технологија унутар општег и културног контекста. Циљ је увођење напредног курикулума који би омогућио одрживе каријере музичарима нудећи им знање, вештине и разумевање неопходне за самосталан рад и управљање сопственим каријерама.

Пројекат настоји да обезбеди развој капацитета високошколских установа које би образовале културно ангажоване професионалце вољне да активно учествују у друштву. Три су главна циља пројекта: 1) развој новог програма мастер студија „Музика у дигиталном окружењу“, те модернизација постојећих студијских програма у области музичког предузетништва и дигиталних компетенција. Платформа за учење на даљину, онлајн курсеви и LoLa систем за музичко извођење на даљину стимулисаће употребу дигиталних технологија; 2) континуирани стручни развој професионалаца у области музике, са циљем побољшања и оснажења њихових дигиталних и предузетничких вештина; 3) подршка учешћу музичког образовања у друштвеном и културном ангажовању у циљу смањења постојећег јаза између институција високог музичког образовања и цивилног друштва.

Пројекат води Универзитет уметности, а конзорцијум удружује 6 академских и 3 не-академска партнера. Очекиванирезултати пројекта укључују иновативне, нове курикулуме  и нове могућности у погледу каријера професионалних музичара, развој јачих, модернизованих академских институција, иновативне методолошке приступе образовању музичара који би могли да олакшају интеракцију академског и цивилног друштва, те повећају учешће јавности у музичкој уметности.

2019 – 2022.
www.demusis.ac.rs


BEOPEN logo dark

Boosting Engagement of Serbian Universitites in Open Science 
BE-OPEN

573950-2016
Еразмус + Изградња капацитета у високом образовању
BE-OPEN пројекат припада  ЕУ програму Еразмус+, кључна акција 2 – Изградња капацитета у високошколском образовању.  Пројектом руководи Универзитет у Новом Саду, а партнери су државне високошколске институције у Србији, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и четири високошколске институције из Европске уније – Универзитет у Лајдену, Холандија; Универзитет у Удинама, Италија; Голдсмит, Универзитет у Лондону, Велика Британија; Национални технички Универзитет у Атини, Грчка.

Циљ пројекта је увођење принципа oтворене науке на високошколским институцијама у Србији, увођење дигиталних репозиторијума научних радова на свим државним универзитетима у Србијикао и развоја капацитета институција и појединаца ради осигурања одрживости принципа отворене науке и унапређење сарадње између академских институција, привреде и друштва у целини.

Циљеви пројекта операционализовани су у оквиру радних пакета пројекта: 1) Мапирање текућих потенцијала српских универзитета за отворену науку; 2) Развијање и усаглашавање препорука, политика и подстицаја за имплементацију принципа отворене науке; 3) Инфраструктурна подршка принципима отворене науке; 4) Изградња капацитета за имплементацију принципа отворене науке; 5) Контрола квалитета пројектних активности; 6) Дисеминација и експлоатација; 7) Менаџмент.

Пројектом је поред трансфера знања и изградње институционалних капацитета предвиђена и изградња техничко-технолошких капацитета у смислу опреме и софтвера. Исходиште пројекта подразумева изграђен национални репозиторијум свих универзитета чланица пројекта у коме ће бити депоновани резултати научно-истраживачких као и уметничко-истраживачких радова.
www.beopen.uns.ac.rs

Портал отворене науке