Еразмус+ изградња капацитета у високом образовању

МАГНЕТ
Унапређење менаџмента и управљања кроз унапређење наставе

 

Циљеви
Универзитетска педагогија, која је највише унапређена радом Центара за наставу и учење (ЦТЛ), представља главни стуб Европског простора високог образовања. Пројекат МАГНЕТ има за циљ да развије мрежу за универзитетску педагогију на Западном Балкану, кроз трансфер знања из земаља које имају ЦТЛ центре свим партнерским универзитетима. Главни циљеви укључују трансфер знања, оснивање ЦТЛ центара, производњу едукативног материјала и стварање одрживе мреже под називом BalkaNetUP (Балканска мрежа за универзитетску педагогију).

Активности
Related image Истраживање стања, жеља и потреба академског особља свих партнерских високошколских установа, студија која ће предочити њихове наставне потребе.
Related image Акције које ће се предузети на институционалном и националном нивоу које ће довести до оснивања ЦТЛ центара на свакој партнерској установи.
Related image Основна активност пројекта МАГНЕТ ће бити покретање BalkaNetUP чији ће део бити сви партнери на пројекту.
Related image За глатко функционисање и одрживост BalkaNetUP е-платформа ће бити дизајнирана и операционализована. Ова платформа ће се користити за комуникацију и дељење свих резултата пројекта МАГНЕТ.
Related image Развој обука заснованих на анализи потреба и жеља и прегледу литературе.
Related image Друге активности ће укључити партнере у вебинаре, сусрете, конференције и  радионица за партнере.

Очекивани резултати
Related image Подршка за спровођење модерних, иновативних, трансформативних наставних стратегија, усмерених на студенте високошколских установа на Западном Балкану.
Related image Формирање BalkaNetUP путем интеграције знања, добрих пракси, дељено искуство за академске образовне процесе.
Related image Оснивање ЦТЛ центара на партнерским установама.
Related image Покретање е-мреже за подршку BalkaNetUP-у.
Related image Унапређење метода наставе које води бољим исходима учења и компетенцијама студената

Партнери

Први састанак пројектног тима МАГНЕТ у Александрополису
16. и 17. фебруар 2023. 

Пројектни тим МАГНЕТ састао се 16. и 17. фебруара у Александрополису.

Током састанка, партнери су имали прилику да се боље упознају и додатно учврсте темеље за успешну реализацију пројекта.

Први дан састанка био је посвећен прегледу пројекта и подели улога партнера, као и правилима програма Еразмус+ које партнери треба да имају на уму током имплементације. Дан је завршен презентацијом алата за управљање и сарадњу који ће се користити у МАГНЕТ-у.

Други дан је био фокусиран на конкретне радне пакете и очекиване исходе и резултате.

Дан је започет презентацијом Центара за предавање и учење, њихове структуре и намене, као и конкретних радњи које треба предузети. Координатор је партнерима представио примере добрих пракси у овом пољу, а које подробније објашњавају  активности Центара као што су предавања, радионице и семинари. Састанак је затим покрио тему онлајн курсева ко и BalkaNetUP платформу са прегледом потребних даљих корака.

У поподневним сатима, ЛОГОС је представио Акциони план праћења квалитета пројекта, а затим се осврнуо и на радни пакет који се односи на анализу потреба у виском образаовању на Западном Балкану.

Партнерима је детаљно објашњен пројектни план који дефинише кораке које је потребно предузети како би анализа и мастер план за решавање потреба и жеља у области виского образовања на Западном Балкану била што успешнија и квалитетнија. На крају,било је речи и о  дисеминацији, финансијским и административним питањима.

У суботу су партнери имали прилику да учествују на једнодневној конференцији под називом: „Циклуси учења универзитетске педагогије“. Ово је била фантастична прилика за пројектни тим да из прве руке искуси пример добре праксе и добије инспирацију и мотивацију за развој сопствених Центара за учење. Следећи састанак пројектног тима ће се одржати у Тирани, у Албанији, у септембру 2023. године.